Gå til hoved indhold

Tabt arbejdsfortjeneste

Har dit barn en varigt nedsat funktionsevne eller en indgribende lidelse, kan du som forælder være berettiget til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Værd at vide

  • Du kan søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis dit barn har en lidelse, der betyder, at barnet skal passes i hjemmet, og du derfor må opgive dit arbejde helt eller delvist.
  • Der er ikke et maksimum for, hvor lang tid du kan modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det afhænger af dit barns funktionsnedsættelse og funktionsniveau. Dog ophører hjælpen, senest når barnet fylder 18 år.
  • Ydelsen fastsættes ud fra din tidligere bruttoindtægt. Dog er der i lovgivningen fastsat et maksimumbeløb. Beløbet reduceres ud fra de bevilligede timer af din samlede arbejdstid.
  • Du har pligt til at oplyse os om ændringer, der kan have betydning for udbetaling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar