Gå til hoved indhold

Kræft – hjælp til at leve med sygdom

Har du kræft, eller har du haft kræft? Så kan du få hjælp i et forløbsprogram eller via ”Vi samler kræfterne” til at leve med din sygdom og dens følger.

Få hjælp til at leve med kræft

Har du kræft, eller har du haft kræft, har kommunen forskellige tilbud om genoptræning og rehabilitering til dig. Målet er at støtte dig i at håndtere livet under og efter en kræftsygdom, så du kan fortsætte tilværelsen på bedst mulig måde.

Støtte under og efter kræftsygdom

I forløbsprogrammet for kræftramte kan der indgå forskellig fysisk træning, diætist og evt. rygestop. Du vil få tildelt en sundhedsfaglig kontaktperson, og sammen kan I finde ud af, hvilke tilbud der giver mening for dig. I kan også lægge en plan for ergo- eller fysioterapi.

Der kan også være mulighed for at komme på forskellige genoptræningshold, blandt andet via "Vi samler kræfterne", som er et samarbejde med nabokommunerne.

Det konkrete tilbud afhænger af en faglig vurdering.

Det er gratis at deltage i et forløbsprogram.

”Vi samler kræfterne”

"Vi samler kræfterne" er et samarbejde mellem ni kommuner i hovedstadsområdet. Det giver mulighed for at få et tilbud, som er målrettet din sygdom og dine behov. På den måde har du mulighed for at træne med andre, der har samme kræftdiagnose som dig, samme køn eller samme træningsbehov.

Nogle hold vil være i Gentofte, andre vil være i nabokommunerne. Du skal selv stå for kørsel til holdene. 

Læs om de mange tilbud og praktiske oplysninger på hjemmesiden "Vi samler kræfterne"

Bliv henvist til forløbsprogram og til ”Vi samler kræfterne”

For at bruge tilbuddene skal du have en henvisning fra din praktiserende læge eller fra hospitalet, der behandler dig.

Du er meget velkommen til at kontakte fysio- eller ergoterapien på Tranehaven på tlf. 39 98 88 01, hvis du vil høre mere om dine muligheder.

Tranehaven er Gentoftes Kommunens Center for forebyggelse og rehabilitering.