Dagpenge

Er du ledig, kan du få dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse og har tilmeldt dig som ledig i Jobcenter Gentofte.

Hvornår kan du få dagpenge?

For, at du kan få dagpenge, skal du:

  • Være tilmeldt som aktiv jobsøgende i jobcenteret fra den første dag, du er ledig
  • Have været medlem af en a-kasse i mindst ét år
  • Have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 52 uger inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret
  • Have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 34 uger inden for de sidste tre år, hvis du er deltidsforsikret
  • Have været selvstændig erhvervsdrivende i væsentligt omfang i en tilsvarende periode
  • Bekræfte din aktive jobsøgning hver uge på Jobnet og stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Du har ret til dagpenge i to år inden for en periode på tre år. Det er din a-kasse, der udbetaler dagpenge.

Er du nyuddannet? 

Hvis du er nyuddannet, har du ret til dagpenge en måned efter, du har afsluttet din uddannelse. Uddannelsen skal have varet mindst 18 måneder og være en erhvervsmæssig uddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse.

Du skal søge om optagelse i en a-kasse senest to uger efter, du har afsluttet din uddannelse, hvis du ønsker at modtage dagpenge.

Hvor meget kan du få i dagpenge?

Hvad du kan få i dagpenge afhænger af, om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. Du  kan dog højst få 90 pct. af den løn, du tjente, før du blev ledig.

Hvis du er nyuddannet er dagpengene på 82 pct. af højeste dagpengesats (dimittendsats) som fuldtidsforsikret.

Du kan finde satserne for dagpenge på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Læs om uddannelsesmuligheder for personer på dagpenge på finduddannelse.dk