Gå til hoved indhold

Ledig og ikke medlem af en a-kasse

Find ud af, hvordan du melder dig ledig, hvornår du skal til samtale, og hvordan du kan få hjælp til at komme i job.

Meld dig ledig

Du skal melde dig ledig første dag, du er uden job. Hvis du melder dig ledig senere, kan det få betydning for fx udbetaling af din kontakthjælp.

Meld dig ledig på jobnet.dk

Er du ny på Jobnet, skal du starte med at oprette dig som bruger.

Husk at tjekke din Digital Post på borger.dk, e-Boks eller mit.dk for information fra jobcentret.

Søg kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Er du over 30 år? Eller er du under 30 år og har en uddannelse?

Du kan søge om kontanthjælp, men kan først få kontanthjælp fra den dag, du har meldt dig ledig.

Hvis du vil søge kontanthjælp, skal du møde op i Borgerservice. Du skal møde op den første hverdag, efter du har meldt dig ledig.

Find kontaktoplysninger til jobcentret
Sådan søger du om om kontanthjælp

Er du under 30 år, og har du ikke en uddannelse?

Du kan søge om uddannelseshjælp, når du er under 30 år og ikke har en uddannelse. Når du får uddannelseshjælp, er målet, at du på kort eller længere sigt skal i gang med en uddannelse.

Hvis du vil søge uddannelseshjælp, skal du møde op i Ungecenter Gentofte.

Find kontaktoplysninger til ungecentret

Læs mere:
Sådan søger du om uddannelseshjælp
Ledig under 30 år, uden uddannelse og ikke medlem af a-kasse

Opret dit CV

Du skal udfylde og uploade dit CV på Jobnet inden for 3 uger.

Du skal blandt andet udfylde oplysninger om dine tidligere jobs og din uddannelsesbaggrund.

Udfyld dit CV på jobnet.dk

Du får dit CV godkendt ved en samtale med jobcentret.

Når du har udfyldt dit CV, kan virksomheder se det, og du kan blive kontaktet om ledige jobs. Du kan også bruge dit CV i din jobsøgning.

Samtaler i jobcentret

Første samtale

Når du har meldt dig ledig i jobcentret, bliver du indkaldt til møde inden for 1 uge. Du møder en jobkonsulent. I taler om dit CV, dine muligheder og om dine rettigheder og pligter.

De første 6 måneder

Du skal til 4 samtaler. Vi taler om dine planer, din jobsøgning og aftaler næste skridt.

Efter 6 måneder

Du skal til samtale minimum 4 gange om året.

Forbered dig til samtalen

Du kan forberede dig til samtalen via Min plan på Jobnet. Her har du overblik over din jobsøgning, dine tilbud mv.

Det er også i Min plan, at du kan se en oversigt over dine samtaler med jobcentret og a-kassen.

Log på Min plan på jobnet.dk

Du skal selv booke samtaler

Få hjælp til at booke en samtale:

Se guide til selvbook på star.dk
Se guide til selvbook på jobnet.dk

Søg job

Når du er ledig og modtager kontanthjælp, har du pligt til at søge job. Søger du ikke job, kan det få konsekvenser for din kontanthjælp.

Du skal løbende registrere din jobsøgning i jobloggen på Jobnet.

Sådan får du hjælp til din jobsøgning

Søg om tilskud til transport

Skal du til ansættelsessamtale i Danmark, men uden for Sjælland? Så kan du søge om tilskud til transport.

Vær opmærksom på, at: 

  • Rejsen skal være i umiddelbar forbindelse med samtalen. Det betyder, at du tidligst kan tage afsted dagen før samtalen og senest komme hjem dagen efter.
  • Tilskuddets størrelse svarer til den billigste billet med offentlig transport.
  • Du skal senest sende os ansøgningen 14 dage efter samtalen.

Find billigste rejse på rejseplanen.dk
Hent ansøgningsskema og søg om tilskud til transport

Du kan sende eller aflevere ansøgningsskemaet til jobcentret.

Find kontaktoplysninger til jobcentret

Deltag i tilbud til ledige

Du skal i gang med ét af vores tilbud, før der er gået 6 måneder.
Det kan fx være virksomhedspraktik, nytteindsats, løntilskud, jobsøgningsworkshops eller jobrettet uddannelse.

Læs mere:
Virksomhedspraktik
Job med løntilskud
Kurser og uddannelse for dig der er ledig

Giv besked, hvis du bliver syg

Du skal melde dig syg på Jobnet. Det kan få konsekvenser for din kontanthjælp, hvis du fx udebliver fra en samtale.

Er du i forløb (fx virksomhedspraktik) hos en virksomhed eller på en offentlig arbejdsplads?

Du skal melde dig syg hos arbejdsgiver og på Jobnet.

Meld dig syg på jobnet.dk

Dine muligheder for at holde ferie

Du kan holde op til 4 ugers ferie, når du har fået kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder. En ferieperiode kan dog højst vare i 2 sammenhængende uger.

Du skal aftale ferie med jobcentret senest 14 dage før, du ønsker at holde ferie. Din ferie skal passe sammen med dit aktiveringstilbud, fx virksomhedspraktik eller dit uddannelsesforløb.

Kontakt jobcentret for at aftale ferie.

Find kontaktoplysninger til jobcentret

Afmeld dig, hvis du starter job, skal på barsel eller på pension.

Du skal afmelde dig på Jobnet fra den dag, du starter i arbejde, skal på pension eller på barsel. Når du afmelder dig Jobnet, bliver du også afmeldt jobcentret.

Afmeld dig på jobnet.dk

Starter du job, skal du på barsel eller pension inden for 6 uger?

Så skal du ikke til flere samtaler i jobcentret, og du behøver heller ikke at være jobsøgende. Husk at give os besked.
Tlf.: 39 98 68 00 (tast 1)