Gå til hoved indhold

Sygedagpenge som selvstændig

Find ud af, hvilke regler der gælder for dig, der er selvstændig eller medarbejdende ægtefælle og sygemeldt fra egen virksomhed.

Sygedagpenge

Du kan som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle få sygedagpenge efter 30 dages sygdom, hvis du:

  • Ikke kan arbejde på grund af sygdom, eller hvis du er kommet til skade.
  • I mindst 6 måneder inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed. Du skal have arbejdet i mindst 18,5 time om ugen. Har du været selvstændig i mindre end 6 måneder, så bliver dit eventuelle tidligere job talt med.

Du skal melde dig syg via NemRefusion 

Når du er selvstændig, kan du tegne en forsikring, der giver dig ret til sygedagpenge fra 1. eller 3. sygefraværsdag.

Læs mere:
Sygedagpengeforsikring for selvstændige
Regler for sygedagpenge når du er selvstændig

Start på arbejde i nogle timer

Du kan være delvist raskmeldt, hvis du efter sygdom ikke kan arbejde på fuldtid. Du kan få hjælp af jobcentret til at lægge en plan for, hvornår og hvor mange timer du arbejder.

Kontakt jobcentret.
Find kontaktoplysninger til jobcentret

Du kan også være delvist sygemeldt i perioder, hvor du ikke kan arbejde fuldtid på grund af sygdom eller behandling.

Læs om sygedagpenge og delvist uarbejdsdygtig

Meld dig rask

Når du ikke længere er syg, skal du melde dig rask via borger.dk

Meld dig rask