Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Find ud af, hvilke frister, der er for behandling af sager på beskæftigelsesområdet.

Om sagsbehandlingsfrister

Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for behandling af ansøgninger. Du finder fristerne i guiden nedenfor. Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget din ansøgning og indtil det tidspunkt, hvor der senest skal være truffet en afgørelse.

Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, så får du skriftlig besked om, hvornår du kan forvente et svar.

Op til fem arbejdsdage

Lån til indskud (lov om individuel boligstøtte §§ 54-71)

Op til 10 arbejdsdage

 • Flytning (lov om aktiv socialpolitik § 85)
 • Min Plan (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 41)
 • Jobplan ved revalidering (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 41, stk. 2)
 • Ansættelse med løntilskud (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 66)
 • Særlig støtte under revalidering (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 73 h)
 • Befordringsgodtgørelse (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82)
 • Tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 90 og § 91)
 • Opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 162)
 • Godtgørelse (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 176)
 • Tilskud til udgifter til hjælpemidler (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 178)
 • Personligt tillæg (lov om social pension § 14)  
 • Almindeligt helbredstillæg (medicinkort) (lov om social pension § 14 a)
 • Udvidet helbredstillæg (bevilling af briller og fodbehandling) (lov om social service § 14 a)
 • Handicappedes fortrinsret til ledige stillinger (lov om kompensation til handicappede i erhverv § 3)
 • Tilskud til arbejdsgiver ved opkvalificering i forbindelse med ansættelse (lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 15 e)
 • Individuel befordring (lov om social service § 117)

Op til 15 arbejdsdage

Udvidet helbredstillæg (bevilling til tandbehandling) (lov om social pension § 14 a) – dog 40 arbejdsdage ved omfattende tandbehandling

Op til 20 arbejdsdage

 • Kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse (lov om aktiv socialpolitik § 11)
 • Særlig kontanthjælp (lov om aktiv socialpolitik § 27)
 • Særlig støtte ved høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde (lov om aktiv socialpolitik § 34)
 • Enkeltudgifter (lov om aktiv socialpolitik § 81)
 • Midlertidig huslejehjælp (lov om aktiv socialpolitik § 81 a)
 • Sygebehandling m.v. (lov om aktiv socialpolitik § 82)
 • Sygebehandling m.v. (lov om aktiv socialpolitik § 82 a)
 • Særlig hjælp vedrørende børn (lov om aktiv socialpolitik § 83 og § 84)
 • Jobrettet uddannelse for ledige fleksjobvisiterede (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 48)
 • Forlængelse af revalideringsperiode lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 146)
 • Mentor (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 167)
 • Tilskud til hjælpemidler ved tilbud (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 172)
 • Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for fleksjobber (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 179)
 • Personligt tillæg (lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 17, stk. 2)
 • Helbredstillæg (lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 18)
 • Invaliditetsydelse (lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 21)
 • Anmodning om sygedagpenge og anmeldelse af refusion (lov om sygedagpenge §§ 38, 40, 43, 59)
 • Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v. (lov om sygedagpenge § 56)
 • Personlig assistance til handicappede i erhverv (lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 4)
 • Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse (lov om kompensation til
 • handicappede i erhverv m.v. § 4a)
 • Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse (lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 14)
 • Ansættelse med løntilskud (lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 15)

Op til 40 arbejdsdage

 • Revalidering (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 142)
 • Selvstændig virksomhed (lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats § 147)

Op til 60 arbejdsdage

 • Bistands- eller plejetillæg (lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 16)
 • Forhøjelse eller frakendelse af førtidspension (lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 44)
 • Tilbud om fleksjob (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 116)
 • Tilskud til selvstændig virksomhed (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 126)

Seniorpension

Seniorpension bliver behandlet af Seniorpensionsenheden i ATP. Gentofte Kommune har tre måneder til at svare anmodninger fra Seniorpensionsenheden.