Gå til hoved indhold

Ledig under 30, uden uddannelse og ikke i a-kasse

Find ud af, hvordan du melder dig ledig, hvornår du skal til samtale, og hvordan du får hjælp til at komme i uddannelse eller arbejde.

Meld dig ledig

Er du under 30 år, og er du blevet ledig?

Du skal møde fysisk op i Ungecenter Gentofte og melde dig ledig. Her møder du en rådgiver, og I vil tale kort om din situation.

Find kontaktoplysninger til ungecentret

Husk at tjekke din Digital Post på borger.dk, e-boks eller mit.dk for information fra ungecentret.

Søg uddannelseshjælp

Du kan søge om uddannelseshjælp, når du er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, fx pædagog, kontorassistent, social- og sundhedshjælper eller tømrer.

Opfylder du betingelserne, kan du få uddannelseshjælp fra den dag, du melder dig ledig i Ungecenter Gentofte.

Mød fysisk op i Ungecenter Gentofte, hvis du vil søge uddannelseshjælp.
Find kontaktoplysninger til ungecentret

Sådan søger du uddannelseshjælp

Hvor meget kan jeg modtage i uddannelseshjælp?

Størrelsen på din uddannelseshjælp afhænger blandt andet af din alder, om du har børn, og om du deltager i en aktivitet, fx virksomhedspraktik.

Læs om uddannelseshjælp og din økonomi

Samtaler i ungecentret

Når du får uddannelseshjælp, skal du til samtaler i ungecentret.

Første samtale

Når du har meldt dig ledig i ungecentret, får du en tid til første samtale inden for 1 uge. Samtalen er med en rådgiver, som dels vil give dig relevant information om de rettigheder og pligter du har som ledig. Derudover vil rådgiveren på baggrund af jeres samtale vurdere, om du er: 

  • Åbenlyst uddannelsesparat

Du er åbenlyst uddannelsesparat, hvis ungecentret vurderer, at du kan starte og gennemføre en uddannelse inden for nærmeste fremtid. Målet er, at du hurtigst muligt søger om at blive optaget på en uddannelse. Indtil du starter uddannelse, skal du finde et job. Mens du leder efter job, skal du arbejde for din uddannelseshjælp. Efter du har været til samtale i ungecentret, starter du inden for 1 uge i Ren by. Her hjælper du med at holde Gentofte Kommune ren.

  • Uddannelsesparat

Du er uddannelsesparat, hvis ungecentret vurderer, at du kan starte på en uddannelse inden for 12 måneder. Målet er, at du skal finde en realistisk og relevant kompetencegivende uddannelse, du kan søge ind på og gennemføre.

  • Aktivitetsparat

Du er aktivitetsparat, hvis ungecentret vurderer, at du på længere sigt kan begynde på en uddannelse, men har brug for hjælp og støtte inden, du kan gå i gang med uddannelse.

Samtaler i de første 6 måneder

Indenfor de første 6 måneder skal du deltage i mindst 4 samtaler med din rådgiver i Ungecentret. Vi taler om dine uddannelses- eller jobplaner og aftaler næste skridt.

Samtaler efter 6 måneder

Efter de første 6 måneder planlægge du og din rådgiver et individuelt forløb, som passer til dig og dine behov. Du skal dog deltage i mindst 4 samtaler om året.

Forbered dig til samtale

Du kan forberede dig til samtalen via Min plan på Jobnet. Her har du overblik over din jobsøgning, dine tilbud mv.

I Min plan kan du også se, hvad der blev aftalt på sidste møde i ungecentret.
Log på Min plan på jobnet.dk

Du skal selv booke samtaler

Ungecentret indkalder til første samtale. Herefter skal du selv booke dine samtaler.

Få hjælp til at booke en samtale:
Se guide om at booke samtaler

Deltag i tilbud til unge på uddannelseshjælp

I ungecentret får du hjælp til at søge uddannelse eller arbejde. Vi giver dig vejledning om valg af uddannelse og job. Vi hjælper dig fx også med dit CV og din ansøgning til uddannelse, virksomhedspraktik eller job.

Som supplement tilbyder vi også:

Introforløb

Alle unge skal deltage i Ungecenterets Introforløb. Her vil du blive introduceret til Ungecenterets tilbud, hvad det vil sige at have en sag i Ungecenteret og ret og pligt. Derudover får du hjælp til at lave et CV og støtte til at lave ansøgninger hvis du har brug for det. Du bliver også introduceret til kommunens øvrige tilbud bl.a. Headspace, Frivllighedscenteret, idrætstilbud m.v.

Kognitiv selvrefleksion

Vil du gerne bryde uhensigtsmæssige mønstre og adfærd? Vil du også styrke dine mentale kompetencer og motivation? Så kan Kognitiv selvrefleksion være et forløb for dig. Vi tilbyder Kognitiv selvrefleksion som både individuelt- og gruppeforløb.

Du får redskaber, så du bliver bedre til at takle problemer og til at håndtere dine følelser og adfærd. Målet er, at du får en bedre trivsel og bliver klar til at starte uddannelse og/eller arbejde.

Mentorordning

Du kan få tilknyttet en mentor. Mentoren kan støtte dig på din vej til uddannelse eller job. Mentoren kan også hjælpe dig med at skabe struktur og overblik i hverdagen. Du kan fortsætte samarbejdet med din mentor, når du begynder uddannelse.

Du er velkommen til at kontakte ungecentret, hvis du vil vide mere.
Du kan  ringe på tlf.: 39 98 68 00 (tast 2).

Tilbud til dig med autisme og ADHD

Er du udfordret af enten autisme eller ADHD? Så har Ungecentret særlige tilbud til dig, som kan give dig større selvforståelse og øge dine muligheder for at påbegynde eller fastholde en uddannelse eller et arbejde. Spørg din rådgiver om mulighederne.

Giv besked, hvis du bliver syg

Du skal melde dig syg og kontakte os dagligt, indtil du ikke længere er syg. Du skal ringe til ungecentret på tlf.: 39 98 68 00 (tast 2).

Hvis du ikke melder dig syg, kan det få konsekvenser for din uddannelseshjælp.

Er du i forløb hos en virksomhed eller på en uddannelsesinstitution?

Du skal melde dig syg ved at ringe til ungecentret. Du skal også give besked til arbejdsgiver eller uddannelsessted.

Dine muligheder for at holde ferie

Du kan holde op til 4 ugers ferie, når du har fået uddannelseshjælp uafbrudt i 12 måneder. En ferieperiode kan dog højst vare i 2 uger.

Du skal aftale ferie med ungecentret senest 14 dage før, du ønsker at holde ferie. Din ferie skal passe sammen med dit uddannelsesforløb eller dit aktiveringstilbud, fx virksomhedspraktik.

Kontakt ungecentret for at aftale ferie.
Find kontaktoplysninger til ungecentret

Giv besked, når du starter uddannelse, job eller skal på barsel

Når du begynder på uddannelse, på job eller går på barsel, skal du give ungecentret besked. Det gør du ved at ringe på tlf.: 39 98 68 00 (tast 2).

Starter du uddannelse, job eller skal du på barsel inden for 6 uger?

Så skal du ikke til flere samtaler i ungecentret, og du behøver heller ikke at være uddannelses- eller jobsøgende. Du skal bare give os besked på tlf.: 39 98 68 00 (tast 2).