Gå til hoved indhold

Borgerservice på Gentofte Rådhus er lukket den 12. og 13. december på grund af ombygning. Har du brug for at få lavet pas eller kørekort en af de to dage, henviser vi til borgerservice i Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune. Læs mere om lukkedagene 

Borgerservice på Gentofte Rådhus er lukket den 12. og 13. december på grund af ombygning. Har du brug for at få lavet pas eller kørekort en af de to dage, henviser vi til borgerservice i Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune. Læs mere om lukkedagene 

Ledig under 30, uden uddannelse og ikke i a-kasse

Find ud af, hvordan du melder dig ledig, hvornår du skal til samtale, og hvordan du får hjælp til at komme i uddannelse eller arbejde.

Meld dig ledig

Er du under 30 år, og er du blevet ledig?

Du skal møde fysisk op i Ungecenter Gentofte og melde dig ledig. Her møder du en rådgiver, og I vil tale kort om din situation.

Find kontaktoplysninger til ungecentret

Husk at tjekke din Digital Post på borger.dk, e-boks eller mit.dk for information fra ungecentret.

Søg uddannelseshjælp

Du kan søge om uddannelseshjælp, når du er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, fx pædagog, kontorassistent, social- og sundhedshjælper eller tømrer.

Opfylder du betingelserne, kan du få uddannelseshjælp fra den dag, du melder dig ledig i Ungecenter Gentofte.

Mød fysisk op i Ungecenter Gentofte, hvis du vil søge uddannelseshjælp.
Find kontaktoplysninger til ungecentret

Sådan søger du uddannelseshjælp

Hvor meget kan jeg modtage i uddannelseshjælp?

Størrelsen på din uddannelseshjælp afhænger blandt andet af din alder, om du har børn, og om du deltager i en aktivitet, fx virksomhedspraktik.

Læs om uddannelseshjælp og din økonomi

Samtaler i ungecentret

Når du får uddannelseshjælp, skal du til samtaler i ungecentret.

Første samtale

Når du har meldt dig ledig i ungecentret, skal du møde til samtale inden for 1 uge.

Første del af samtalen er et informationsmøde med andre ledige, om de rettigheder og pligter I har som ledige.

I anden del af samtalen taler du med en sagsbehandler, og sammen lægger I en plan for, hvordan du kan komme i uddannelse (uddannelsesplan). Sagsbehandleren vurderer, om du er:

  • Åbenlyst uddannelsesparat

Du er åbenlyst uddannelsesparat, hvis ungecentret vurderer, at du kan starte og gennemføre en uddannelse inden for nærmeste fremtid. Målet er, at du hurtigst muligt søger om at blive optaget på en uddannelse. Indtil du starter uddannelse, skal du finde et job. Mens du leder efter job, skal du arbejde for din uddannelseshjælp. Efter du har været til samtale i ungecentret, starter du inden for 1 uge i Ren by. Her hjælper du med at holde Gentofte Kommune ren.

  • Uddannelsesparat

Du er uddannelsesparat, hvis ungecentret vurderer, at du kan starte på en uddannelse inden for 12 måneder. Målet er, at du skal finde en realistisk og relevant kompetencegivende uddannelse, du kan søge ind på og gennemføre.

  • Aktivitetsparat

Du er aktivitetsparat, hvis ungecentret vurderer, at du på længere sigt kan begynde på en uddannelse, men har brug for hjælp og støtte inden, du kan gå i gang med uddannelse.

Samtaler i de første 6 måneder

Du skal til 4 samtaler. Vi taler om dine uddannelses- eller jobplaner og aftaler næste skridt.

Samtaler efter 6 måneder

Du skal til samtale efter behov.

Forbered dig til samtale

Du kan forberede dig til samtalen via Min plan på Jobnet. Her har du overblik over din jobsøgning, dine tilbud mv.

I Min plan kan du også se, hvad der blev aftalt på sidste møde i ungecentret.
Log på Min plan på jobnet.dk

Du skal selv booke samtaler

Ungecentret indkalder til første samtale. Herefter skal du selv booke dine samtaler.

Få hjælp til at booke en samtale:
Se guide om at booke samtaler

Deltag i tilbud til unge på uddannelseshjælp

I ungecentret får du hjælp til at søge uddannelse eller arbejde. Vi giver dig vejledning om valg af uddannelse og job. Vi hjælper dig fx også med dit CV og din ansøgning til uddannelse, virksomhedspraktik eller job.

Som supplement tilbyder vi også:

Robusthedskursus

Vil du have redskaber til at skabe forandring i dit liv? Så kan kurset være noget for dig. På kurset lærer du, hvordan hjernen, følelserne og kroppen hænger sammen og påvirker vores valg og handlinger. Målet er, at du får mere overskud til at klare hverdagens udfordringer og kommer i gang med en uddannelse.

Kurset er en kombination af undervisning, læring gennem øvelser og lette fysiske aktiviteter.

Motion og fællesskab

Motion og fællesskab er et tilbud til dig, der ikke ’går den lige vej’ til uddannelse, gerne vil i form og har lyst til at møde andre unge.

Vi træner to gange om ugen i mindre hold. Vi træner primært udendørs forskellige steder i Gentofte Kommune. Vi bruger de træningsfaciliteter og remedier, der er på den enkelte lokation. Træningen er let, så alle kan være med.

Kognitiv selvrefleksion

Vil du gerne bryde uhensigtsmæssige mønstre og adfærd? Vil du også styrke dine mentale kompetencer og motivation? Så kan Kognitiv selvrefleksion være et forløb for dig. Vi tilbyder Kognitiv selvrefleksion som både individuelt- og gruppeforløb.

Du får redskaber, så du bliver bedre til at takle problemer og til at håndtere dine følelser og adfærd. Målet er, at du får en bedre trivsel og bliver klar til at starte uddannelse og/eller arbejde.

Mentorordning

Du kan få tilknyttet en mentor. Mentoren kan støtte dig på din vej til uddannelse eller job. Mentoren kan også hjælpe dig med at skabe struktur og overblik i hverdagen. Du kan fortsætte samarbejdet med din mentor, når du begynder uddannelse.

Du er velkommen til at kontakte ungecentret, hvis du vil vide mere.
Du kan  ringe på tlf.: 39 98 68 00 (tast 2).

Giv besked, hvis du bliver syg

Du skal melde dig syg og kontakte os dagligt, indtil du ikke længere er syg. Du skal ringe til ungecentret på tlf.: 39 98 68 00 (tast 2).

Hvis du ikke melder dig syg, kan det få konsekvenser for din uddannelseshjælp.

Er du i forløb hos en virksomhed eller på en uddannelsesinstitution?

Du skal melde dig syg ved at ringe til ungecentret. Du skal også give besked til arbejdsgiver eller uddannelsessted.

Dine muligheder for at holde ferie

Du kan holde op til 4 ugers ferie, når du har fået uddannelseshjælp uafbrudt i 12 måneder. En ferieperiode kan dog højst vare i 2 uger.

Du skal aftale ferie med ungecentret senest 14 dage før, du ønsker at holde ferie. Din ferie skal passe sammen med dit uddannelsesforløb eller dit aktiveringstilbud, fx virksomhedspraktik.

Kontakt ungecentret for at aftale ferie.
Find kontaktoplysninger til ungecentret

Giv besked, når du starter uddannelse, job eller skal på barsel

Når du begynder på uddannelse, på job eller går på barsel, skal du give ungecentret besked. Det gør du ved at ringe på tlf.: 39 98 68 00 (tast 2).

Starter du uddannelse, job eller skal du på barsel inden for 6 uger?

Så skal du ikke til flere samtaler i ungecentret, og du behøver heller ikke at være uddannelses- eller jobsøgende. Du skal bare give os besked på tlf.: 39 98 68 00 (tast 2).