Aurehøjvej 24

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 256.1 for ejendommen Aurehøjvej 24

Lokalplanen har form af et tillæg til den gældende lokalplan 256 for et område ved Ahlmanns Allé, Gersonsvej og Svanemøllevej.

Formålet med planen er at garager, carporte, udhuse, overdækkede swimmingpool og lignede små bygninger får et omfang og karakter der svarer til hvad der er sædvanligt for kvarteret.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 29. oktober 2012 enstemmigt vedtaget lokalplan 256.1 endeligt. Planen er vedtaget uændret.

Se planen her

Se Lokalplan 256.1.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til plan-byg@gentofte.dk .

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,