Coronavirus - nyt fra Affald og Genbrug

 Marts 2021

Covid19 restriktioner på genbrugsstationen

Bemærk, at der i øjeblikket kun er adgang for 15 biler ad gangen på genbrugsstationen grundet Covid19 restriktioner.

På hverdage er der færrest besøgende formiddag og eftermiddag, dvs. før kl. 10 og efter kl. 15. Har du mulighed for det, foreslår vi, at du besøger pladsen i de tidsrum, i stedet for midt på dagen, hvor der kan forekomme ventetid og kødannelse. I weekenden anbefaler vi, at du benytte den ubemandede åbningstid kl. 8-10 og 18-21. 

Vi beder alle, der besøger genbrugsstationen, om at gøre deres ophold så kort som muligt og holde afstand til andre besøgende og pladspersonalet. Der må kun være en besøgende ved hver container. Vent i bilen til det bliver din tur. Du skal selv medbringe kost og skovl.

Tak for din forståelse.

 

8. september 2020

Husk en lille knude på affaldsposen

Genbrugsstationen holder åbent som normalt og afhentningen af affald fortsætter som hidtil.

Du kan hjælpe vores skraldemænd med en mere tryg arbejdsdag:

Husk at putte dit affald i lukkede poser, inden det ryger i affaldsspanden. Så hjælper du din skraldemand med at undgå smitte.

Skraldemænd fortæller, at der ofte ligger meget løst skrald i skraldespandene, og at det løse affald kan blæse op i deres ansigter. Så husk  - en lille knude på affaldsposen er en stor hjælp.

Tak for hensynet.

 

29. mj 2020

Lukning af den midlertidige haveaffaldsplads

I øjeblikket er den midlertidige haveaffaldsplads lukket. Haveaffaldspladsen har været etableret i forbindelse med COVID-19 beredskabet for at lette presset af mange besøgende på genbrugsstationen. Pladsen kan tages i brug igen, hvis der opstår behov for det.

Haveaffald kan afleveres på genbrugsstationen, hvor der også kan hentes kompostjord til og med den 21. juni 2020.

 

02. april 2020

Har du for lidt plads i din beholder til restaffald under COVID-19 beredskabet?

På grund af hjemsendelse af medarbejdere og lukning af skoler og institutioner under Corona-beredskabet er der generelt mere affald hos husholdningerne.

 

Har du ikke plads nok i din beholder til restaffald, kan du sætte en plastsæk med det overskydende affald ved siden af din beholder til restaffald. Så bliver sækken taget med, når beholderen tømmes. Affaldet må ikke kommes i en bærepose, men skal i en stor affaldssæk. Både sorte og gennemsigtige sække accepteres. Sækken skal lukkes med knude eller snor, så affaldet ikke falder ud, når den tages med af renovationsarbejderen. Plastaffald tages også med restaffaldet, hvis du løber tør for plads i beholderen til plast.

30. marts 2020 

Genbrugsstationen igen åben for private

Sundhedsmyndighederne har vurderet, at det med adgangsregulering er forsvarligt, at kommunerne genåbner genbrugsstationerne for private.

Genbrugsstationerne i Vestforbrændings område – herunder genbrugsstationen i Gentofte – er derfor igen åbne for private fra i morgen tirsdag d. 31. marts 2020.

For at brugen af genbrugsstationen kan foregå forsvarligt ift. smittefare for borgere og medarbejdere, vil der være begrænsning på, hvor mange der kan være tilstede på pladsen samtidigt. 

Det er muligt at aflevere haveaffald på en særligt indrettet plads på parkeringspladsen over for Gentofte Stadion. Det er derimod ikke muligt at indlevere effekter til ’Igenbrug’ og hente kompost. Det bliver muligt at hente kompost senere, da årets kampagne er forlænget til 24. maj.

Åbningstider og adgangsforhold

Genbrugsstationen holder åbent fra tirsdag d. 31. marts på både hverdage og i weekender, mens der fortsat er lukket for ubemandet åbningstid.

Åbningstiderne er mandag til fredag kl. 8:00 -18:00 samt i  weekender og på helligdage  kl. 10:00 -18:00

Der vil kun være adgang fra indkørslen på Ørnegårdsvej. Adgangen til genbrugsstationen bliver reguleret af personale på stedet, og bilerne vil blive lukket ind i hold. Der kan derfor opstå ventetid og kø uden for genbrugsstationen.

Undgå smittespredning

For at undgå smittespredning i forbindelse med besøget på genbrugsstationen, skal følgende retningslinjer overholdes:

  • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
  • Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder)
  • Bliv i bilen til det er din tur til at læsse af, og gå kun hen til containeren en person ad gangen.
  • Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
  • Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
  • Medbring selv handsker, skovl og kost.

 

Erhvervsdrivende

For at sikre en mere effektiv aflevering af affald for de erhvervsdrivende åbnes genbrugsstationen på hverdage kl. 7-8, hvor der kun er adgang for erhverv. 
Det skal give de erhvervsdrivende en mulighed for at komme af med affaldet på et tidspunkt, hvor der ikke er pres på genbrugsstationen fra private. 

 

27. marts 2020:

Overfyldte skraldespande i byrummet – de skal kun bruges til småaffald

Kommunen har mere end 500 skraldespande opstillet i byrummet. På grund af COVID-19 og et særligt højt aktivitetsniveau omkring skraldespandene lige nu, tømmes de i denne periode to gange om ugen i stedet for en gang om ugen som normalt. 

Desværre oplever vi ofte overfyldte skraldespande, og at der ryger meget andet end små-affald ned i dem. Afffald, som sagtens kan puttes i beholderne hjemme, eller hvor man må vente lidt på, at genbrugsstationen åbner op igen. Det er vigtigt, at borgerne bruger skraldespandene til formålet, nemlig til småaffald på farten som to-go-kopper, æbleskrog, hundeposer og den slags.

Det er et spørgsmål om kapacitet, og om at vi i denne situation har mandskab til at løse kommunens opgaver de rigtige steder.

Læs mere om hvordan du håndterer affald under Corona under Affald og Genbrug

 

19. marts 2020:

Du kan hjælpe vores skraldemænd med en mere tryg arbejdsdag:

Husk at putte dit affald i lukkede poser, inden det ryger i affaldsspanden. Så hjælper du din skraldemand med at undgå smitte.

Skraldemænd fortæller, at der ofte ligger meget løst skrald i skraldespandene, og at det løse affald kan blæse op i deres ansigter. Så husk  - en lille knude på affaldsposen er en stor hjælp.

Tak for hensynet.

 

18. marts 2020:

Genbrugsstationen er kun åben for erhverv – lukket for private

Der modtages i øjeblikket kun affald fra erhverv.  

Genbrugsstationen er i nødberedskab og minimumsbemandet. Den holder derfor lukket i weekenden og er kun åben for erhvervslivet i hverdage. Private borgere må ikke aflevere affald på genbrugsstationen under COVID-19-beredskabet.

Det sker efter statsministerens beslutning om, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde i 14 dage.

Så mange offentlige arbejdspladser som muligt skal holde lukket, lyder det. Genbrugspladser er ikke vurderet som kritiske kommunale funktioner, som fx forsyning af vand, el og varme. Derfor holder

Gentofte genbrugsstation lige nu lukket i weekenden og er kun åbent for erhvervsaffald på hverdage. Resten af landets genbrugsstationer har for at undgå smitte af COVID-19 indført lignende indsatser.

 

Indsamling af affald i forbindelse med det landsdækkende Corona-beredskab

Afhentningen af affald fra Gentoftes husstande fortsætter som udgangspunkt, men med reduceret mandskab.

Vi beder derfor husstandene om at begrænse omfanget af storskrald og haveaffald, der sættes ud, for ikke unødigt at belaste afhentningen af affald.

Du kan løbende holde dig orienteret om ændringer på denne side. 

Genbrugsstationen

Genbrugsstationen holder åbent på hverdage, med et nødberedskab for affald fra erhverv og opfordrer private til at vente med at aflevere affald.

NB! I beredskabsperioden er Genbrugsstationen lukket i weekender.

 Besøg af skoleklasser på genbrugsstationen er også aflyst.


Vi vil løbende give en opdatering af affaldsindsamlingen fra husholdningerne og på genbrugsstationen på denne side.