Mads Høhne Kromann, skov- og landskabsingeniør, driftssekretariatet, Park og Vej

  

 

Hvor er du – på arbejde eller hjemme?

Jeg er hjemme og arbejder fra mit skrivebord ovenpå. Drengene og min kone arbejder nedenunder i spisestuen.

 

Hvilke arbejdsopgaver løser du normalt?

Jeg sidder til daglig i Park og Vej i Driftssekretariatet på Ørnegårdsvej. Som en del af Team Grøn|By sidder jeg med planlægning, økonomi og projektledelse inden for det grønne område. Jeg prøver (når der ikke er corona) at arbejde på Rådhuset en gang om ugen, hvor jeg sidder hos Proces og Projekt. Jeg er også arbejdsmiljørepræsentant.

 

Hvordan har corona forandret din arbejdsdag, dine opgaver eller din måde at arbejde på?

Det er mærkeligt at være uden den daglige ansigt til ansigt kontakt med mine kolleger. Samtidig er det underligt at sige nej til at mødes med entreprenører, rådgivere m.v., når der skal ses på opgaver rundt omkring i kommunen. I stedet tager vi forbi hver for sig og ringer eller skyper efterfølgende.

 

Hvordan kommunikerer du med dine kollegaer?

Efter at jeg mest har være kritisk over for Skype som mødeværktøj, har jeg fået et bedre indtryk nu. Vi er også blevet meget bedre til at bruge det. Det kræver noget struktur og en dagsorden – og ikke mindst gode forbindelser (tak til IT-afdelingen). Vi SMS’er også mere med hinanden.

 

Hvad har corona-krisen lært dig?

Det er nok for tidligt at sige; betydningen at et stærkt beredskab, hurtig handlen og præcis kommunikation er vigtig. Vi er privilegerede ved, at vi kan arbejde, som vi plejer med de småjusteringer, der skal til. Familien kan være forstyrrende, men det kan kolleger (og Rådhushallen) også være ;)

 

Hvad ville dit bedste råd evt. være til en arbejdsdag under corona-krisen?

Arbejd som du plejer, løs en opgave ad gangen, nyd fleksibiliteten ved at være hjemme og hold kontakten til dine kolleger, leder og øvrige arbejdsrelationer.  Husk den gode arbejdsstilling, få strukket ledene ud og bevæget dig.

 

Andet?

Bryd smittevejene og overhold retningslinjerne fra myndighederne. Hold humøret højt og nyd foråret.