Nedrivning

Nedrivning af bebyggelse skal anmeldelse til Plan og Byg. Dog kan garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger i tilknytning til enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse nedrives uden anmeldelse.

Anmeldelsen skal indsendes via Byg og Miljø

Arealændringer skal meddeles til Bygnings- og boligregistret (BBR) til Digitalpost eller via mail til plan-byg@gentofte.dk

I lokalplaner kan der være fastsat bestemmelser om bevaring af eksisterende bebyggelse. Nedrivning af de bevaringsværdige bygninger kræver Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. For yderligere information om bevaringsværdige bygninger.

Fredede bygninger behandles af Slots- og Kulturstyrelsen.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,