Gå til hoved indhold

Styringsdialog - almene boligorganisationer

Kommunen holder hvert år styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer, der hører hjemme i kommunen. Find og download referater fra møderne her.

Værd at vide

  • Som led i kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer skal kommunen hvert år holde styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen.
  • Styringsdialogen har til hensigt at styrke samarbejdet mellem den almene sektor og kommunerne.
  • Udover de individuelle styringsdialogmøder holder kommunen også fællesdialogmøder med de almene boligorganisationer, hvor emner af tværgående interesse drøftes.

Referater