Gå til hoved indhold

Børn og unge med særlige behov 6-18 år

Læs om mulighederne for støtte til børn i skole, fritidsinstitution og ungdomsuddannelse. Læs også om specialtilbud og døgntilbud.

Værd at vide

  • Hvis du er bekymret for dit barns udvikling og trivsel, kan du kontakte kommunens tværfaglige team af rådgivere i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
  • Går dit barn i skole, og har dit barn behov for en særlig støtteindsats, samarbejder skolen altid med dig som forælder. Er der behov for det, skal du gå i dialog med dit barns skole.
  • Der er forskellige former for økonomisk støtte, du kan søge, hvis du har et barn med særlige behov: Hjælp til merudgifter, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning af dit barn.

Rådgivning og vejledning

Støtte i skolen og specialtilbud for 6-18 årige

Hjælp, støtte og aktiviteter i hverdagen

Sagsbehandlingsfrister og klagevejledning