Gå til hoved indhold

Sagsbehandlingsfrister - ældre- og sundhedsområdet

Få overblik over, hvor længe må vi være om at behandle din sag.

Om sagsbehandlingsfrister

Kommunalbestyrelsen har fastsat frister for behandling af ansøgninger. Fristerne er gældende fra 1. januar 2024. Du finder fristerne i guiden nedenfor. Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget din ansøgning og indtil det tidspunkt, hvor der senest skal være truffet en afgørelse.

Kan vi ikke overholde fristen, får du skriftlig besked om, hvornår du kan forvente en afgørelse.

Boliger

 • Beskyttet bolig (plejebolig med hjemmehjælp): Op til 20 arbejdsdage
 • Beskyttet bolig (plejebolig med hjemmehjælp) - hvis du bor i en anden kommune, og ønsker at flytte til Gentofte Kommune: Op til 30 arbejdsdage
 • Boligindretning – mindre ændringer: Op til 20 arbejdsdage
 • Boligindretning – større ændringer / ombygninger, hvor der kræves brug af arkitekt: Op til 120 arbejdsdage
 • Plejehjem: Op til 20 arbejdsdage
 • Plejehjem - hvis du bor i en anden kommune, og ønsker at flytte til Gentofte Kommune: Op til 30 arbejdsdage
 • Ældrebolig: Op til 20 arbejdsdage
 • Ældrebolig - hvis du bor i en anden kommune og ønsker at flytte til Gentofte Kommune: Op til 30 arbejdsdage

Hjælpemidler og forbrugsgoder

 • Forbrugsgoder* (fx 3-hjulet el-køretøj): Op til 20 arbejdsdage
 • Hjælpemidler, som du låner af kommunen** (fx rollator, badebænk): Op til 20 arbejdsdage
 • Personlige hjælpemidler (også kaldet kropsbårne hjælpemidler, fx diabeteshjælpemidler, stomihjælpemidler, kompressionsstrømper, ortopædiske sko og indlæg, parykker, skinner og bandager): Op til 30 arbejdsdage
 • Specialtilpassede hjælpemidler og forbrugsgoder (fx specialtilpasning af kørestol, el-kørestol, eller en el-scooter): Op til 40 arbejdsdage
 • Genbevilling af et personligt hjælpemiddel, du tidligere har fået (fx kompressionsstrømper, skinner, bandager, ortopædisk fodtøj): Op til 15 arbejdsdage

* Forbrugsgoder er produkter, du kan købe i en almindelig butik, men som i dit tilfælde fungerer som et hjælpemiddel for dig.

** Fristen gælder for standardhjælpemidler, det vil sige typisk hjælpemidler, der ikke kræver særlig individuel tilpasning. Hvis der er brug for at hjælpemidlet bliver tilpasset dig, er fristen op til 40 arbejdsdage.

 

Personlig og praktisk hjælp

 • Hjælp til personlig pleje (fx hjælp til at komme i bad, klæde dig på og til toiletbesøg og hjælp til mad og drikke): Op til 3 arbejdsdage. - Er der akut behov for hjælp til personlig pleje, ydes denne inden for 1 døgn
 • Rehabilitering til personlig hjælp: Op til 3 arbejdsdage
 • Hjælp til praktiske opgaver (fx rengøring og tøjvask): Op til 10 arbejdsdage
 • Rehabilitering til praktisk hjælp: Op til 10 arbejdsdage
 • Indkøbsordning: Op til 10 arbejdsdage
 • Madservice - hvis du har behov for at få din mad leveret: Op til 3 arbejdsdage

Træning og genoptræning

 • Genoptræning: Op til 3 arbejdsdage
 • Vedligeholdende træning: Op til 3 arbejdsdage

Andet

 • Afløsning/aflastning i hjemmet: Op til 3 arbejdsdage
 • Ansøgning om at ansætte egen hjælper: Op til 20 arbejdsdage
 • Borgerstyret personlig assistance: Op til 20 arbejdsdage
 • Dagcenter og daghjem: Op til 10 arbejdsdage
 • Handicapbil, støtte til køb: Op til 100 arbejdsdage
 • Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom: Op til 10 arbejdsdage
 • Individuel transport (befordring): Op til 10 arbejdsdage
 • Midlertidigt ophold/aflastningsophold: Op til 10 arbejdsdage
 • Plejeorlov (en økonomisk ydelse, hvis du passer en handicappet eller alvorligt syg pårørende): Op til 20 arbejdsdage
 • Plejevederlag (en økonomisk ydelse, hvis du passer en døende pårørende): Op til 3 arbejdsdage