Gå til hoved indhold

Sagsbehandlingsfrister

Få overblik over, hvor længe må vi være om at behandle din sag.

Om sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfristen afhænger af, hvad du søger om. Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning, til vi senest skal have truffet afgørelse.

Kan vi ikke overholde fristen, får du skriftlig besked om, hvornår du kan forvente en afgørelse.

Boliger

 • Beskyttet bolig (plejebolig med hjemmehjælp): 20 arbejdsdage
 • Beskyttet bolig (plejebolig med hjemmehjælp) - hvis du bor i en anden kommune, og ønsker at flytte til Gentofte Kommune: 30 arbejdsdage
 • Boligindretning – mindre ændringer: 20 arbejdsdage
 • Boligindretning – større ændringer / ombygninger, hvor der kræves brug af arkitekt: 120 arbejdsdage
 • Plejehjem: 20 arbejdsdage
 • Plejehjem - hvis du bor i Gentofte, og ønsker friplejehjem i en anden kommune:  20 arbejdsdage
 • Plejehjem - hvis du bor i en anden kommune, og ønsker at flytte til Gentofte Kommune: 30 arbejdsdage
 • Ældrebolig: 20 arbejdsdage
 • Ældrebolig - hvis du bor i en anden kommune og ønsker at flytte til Gentofte Kommune: 30 arbejdsdage

Hjælpemidler og forbrugsgoder

 • Forbrugsgoder** (fx 3-hjulet el-køretøj): 20 arbejdsdage
 • Hjælpemidler, som du låner af kommunen* (fx rollator, badebænk): 20 arbejdsdage
 • Personlige hjælpemidler (også kaldet kropsbårne hjælpemidler, fx diabeteshjælpemidler, stomihjælpemidler, kompressionsstrømper, ortopædiske sko og indlæg, parykker, skinner og bandager): 30 arbejdsdage
 • Specialtilpassede hjælpemidler og forbrugsgoder (fx specialtilpasning af kørestol, el-kørestol, eller en el-scooter): 40 arbejdsdage
 • Genbevilling af et personligt hjælpemiddel, du tidligere har fået (fx kompressionsstrømper, skinner, bandager, ortopædisk fodtøj): 15 arbejdsdage

* Fristen gælder for standardhjælpemidler, det vil sige typisk hjælpemidler, der ikke kræver særlig individuel tilpasning. Hvis der er brug for at hjælpemidlet bliver tilpasset dig, er fristen 40 arbejdsdage.

** Forbrugsgoder er produkter, du kan købe i en almindelig butik, men som i dit tilfælde fungerer som et hjælpemiddel for dig.

Personlig og praktisk hjælp

 • Hjælp til personlig pleje (fx hjælp til at komme i bad, klæde dig på og til toiletbesøg og hjælp til mad og drikke): 3 arbejdsdage
 • Hjælp til praktiske opgaver (fx rengøring og tøjvask): 10 arbejdsdage
 • Indkøbsordning: 10 arbejdsdage
 • Madservice - hvis du har behov for at få din mad leveret: 3 arbejdsdage

Træning og genoptræning

 • Genoptræning: 3 arbejdsdage
 • Træning af dine færdigheder inden du får hjælp til personlig pleje: 3 arbejdsdage
 • Træning af dine færdigheder inden du får praktisk hjælp (fx rengøring og tøjvask): 10 arbejdsdage
 • Vedligeholdende træning: 3 arbejdsdage

Andet

 • Afløsning/aflastning i hjemmet: 3 arbejdsdage
 • Ansøgning om at ansætte egen hjælper: 20 arbejdsdage
 • Dagcenter og daghjem: 10 arbejdsdage
 • Handicapbil, støtte til køb: 100 arbejdsdage
 • Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom: 10 arbejdsdage
 • Individuel transport (befordring): 10 arbejdsdage
 • Midlertidigt ophold/aflastningsophold: 10 arbejdsdage
 • Plejeorlov (en økonomisk ydelse, hvis du passer en handicappet eller alvorligt syg pårørende): 20 arbejdsdage
 • Plejevederlag (en økonomisk ydelse, hvis du passer en døende pårørende): 3 arbejdsdage