Gå til hoved indhold

Tilladelse til ændring af kystbeskyttelse på Annasvej/Bengtasvej

Tilladelse til at ændre eksisterende kystbeskyttelse på offentligt vejareal for enden af Annasvej/Bengtasvej i Hellerup

Gentofte Kommune, Natur og Miljø, har meddelt tilladelse til ændring af kystbeskyttelse for enden af vejmatriklen på Annasvej/Bengtasvej, 2900 Hellerup. Tilladelsen gælder renovering af kystbeskyttelsen mod Øresund på matr. 7000di, Maglegård. 

Tilladelsen er meddelt efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Der er foretaget en screening i henhold til miljøvurdering (Lov om miljøvurdering LBK nr. 973 af 25/06/2020) og vurderet, at projektet ikke kræver en miljøvurdering. Det er vurderet at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering i henhold til kysthabitatbekendtgørelsen (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi kan oplyse, at projektet ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Læs tilladelsen

Læs tilladelsen

Læs ansøgningen

Læs ansøgningen

Yderligere oplysninger

Spørgsmål kan rettes til:

Magnus Jensen Hauch på e-mail mjh@gentofte.dk eller på tlf. 39 98 85 79

Cecilie B. Andersen på e-mail cban@gentofte.dk eller på tlf. 30 54 89 43

Henvis venligst til sagsnummer GEO-2021-00411.