Gå til hoved indhold

Vi skaber sammen

I Gentofte bruger vi hinandens initiativer og ideer til at skabe det gode liv. Vi tror på, at det giver bedre løsninger og styrker fælleskabet. Læs hvordan vi skaber sammen.

Seks principper

I Gentofte skaber borgere, politikere og kommunens medarbejdere de gode løsninger sammen.  Kommunalbestyrelsens vision er, at Gentofte skal være et godt sted at bo, leve og arbejde. Det sker ved, at vi tager fælles ansvar for vores kommune og for i fællesskab at skabe den bedste kvalitet i velfærd.

De seks principper for, hvordan vi skaber sammen, er formuleret af borgere og politikere i opgaveudvalget 'Vi skaber sammen' med afsæt i borgernes og kommunens erfaringer med at skabe sammen. Principperne fortæller, hvad der er vigtigt, for at vi lykkes med at skabe sammen. Principperne gælder alle – både borgere, politikere, foreninger, virksomheder og medarbejdere i kommunen. De ledsages af seks veje til at styrke borgerdrevne tiltag.

Se de seks principper for samskabelse i deres fulde længde

Læs anbefalinger fra opgaveudvalget Vi skaber sammen

Borgere og politikere skaber politik sammen i opgaveudvalg

I opgaveudvalg mødes borgere og politikere om en fælles udfordring, og udvikler en ny politik, strategi eller løsning, der matcher den konkrete udfordring. På den måde er borgerne med til at udvikle kommunen.

Opgaveudvalg er en central del af den politiske arbejdsform, og bygger videre på en lang tradition om at inddrage og være i dialog med borgerne, som det fx sker i råd og brugerbestyrelser samt på borgermøder.

Opgaveudvalg er midlertidige udvalg, der arbejder med at finde løsninger på udfordringer, som Kommunalbestyrelsen udpeger. Et opgaveudvalg består typisk af ti borgere og fem lokalpolitikere. Alle interesserede borgere kan melde sig.

Opgaveudvalget kan undervejs involvere flere borgere i sit arbejde end de ti borgere.

Læs om opgaveudvalg og se, om der er opgaveudvalg, der søger medlemmer i øjeblikket 

Den politiske arbejdsform er beskrevet i Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt.

Læs styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune

Borgere, politikere og frivillige mødes

Gentofte Mødes er en-dagsfestival i september for demokrati og samtale, hvor vi mødes på tværs og taler sammen om det, der rører sig i vores kommune, drøfte vigtige konkrete emner på nye måder, der styrker vores lokale demokrati og giver os lyst til at engagere os.

Læs mere om Gentofte Mødes