Gå til hoved indhold

Sådan kan du involvere dig

Få ideer til, hvordan du kan få indflydelse og være med til at udvikle kommunen. Du kan fx deltage i opgaveudvalg, borgermøder og høringer, arbejde frivilligt eller deltage i brugerbestyrelser.

Opgaveudvalg

Du kan som borger i Gentofte blive medlem af et opgaveudvalg.

Et opgaveudvalg består typisk af 10 borgere og 5 lokalpolitikere, der arbejder sammen i en periode for at finde frem til nye løsninger på en udfordring. Et opgaveudvalg løber ca. i 9-12 måneder, hvor man mødes 5-7 gange 2-3 timer sen eftermiddag eller aften. Når opgaveudvalget arbejder, inviterer de ofte flere borgere med til at udvikle fx i arbejdsgrupper og på dialog møder.

Læs om opgaveudvalg og se, om der er opgaveudvalg der søger medlemmer i øjeblikket

Kontakt sparringspartnerne

Har du et initiativ, som du tror vil gøre en forskel for borgerne i kommunen, men er usikker på, hvordan du gør idéen til virkelighed, kan du kontakte en af kommunens sparringspartner.

Se hvordan du kontakter sparringspartnerne 

Høringer og borgermøder

Du kan give din mening til kende i forhold til fx en ny lokalplan eller kommuneplansstrategi ved at give et høringssvar.

Gentofte holder ofte borgermøder før en høring går i gang og undervejs i processen. Borgermøderne kan enten være åbne for alle eller forbeholdt berørte borgere.

Du finder her en oversigt over aktuelle høringer

Bliv frivillig

Der er masser af muligheder for at blive frivillig i Gentofte Kommune, uanset hvad du har lyst til at engagere dig i. 

Læs om dine muligheder for at blive frivillig

Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte kan give dig overblik over, hvilke frivillige opgaver der er i kommunen, og de kan hjælpe dig med at finde det frivillige arbejde, der passer bedst til dig.  

Besøg Frivilligcenter & Selvhjælp Gentoftes hjemmeside

Brugerbestyrelser

Du kan stille op til skolebestyrelsen, hvis du er forældre til et barn på en skole. Har du et barn i vuggestue og børnehave kan du ligeledes blive medlem af forældrebestyrelsen

På ældreområdet er der pårørenderåd. Sociale institutioner har brugerbestyrelser og pårørenderåd. Alle brugerbestyrelser giver brugerne eller de pårørende mulighed for at få indflydelse på hverdagen det lokale sted.

Læs om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs om skolebestyrelser

Råd

I Gentofte Kommune har vi fire råd; Grønt Råd, Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet. Rådenes opgave er at rådgive Kommunalbestyrelsen og administrationen om forhold, der vedrører deres område. Medlemmerne til Integrationsrådet og Seniorrådet vælges ved valg. Medlemmer til Grønt Råd og Handicaprådet udpeges de af de foreninger, der har pladser i rådene.

Læs om kommunens råd 

Kontakt en politiker

Du kan tage kontakt til et medlem af Kommunalbestyrelsen, hvis du har input eller spørgsmål.

Find kontaktoplysninger til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen

Spørgsmål til Kommunalbestyrelsen

Du stille et spørgsmål om kommunale forhold til Kommunalbestyrelsen eller til et konkret medlem af Kommunalbestyrelsen. Spørgsmålet kan stilles i begyndelsen af et møde i Kommunalbestyrelsen før første punkt på dagsordenen. Spørgsmålene kan stilles skriftlig eller mundtligt. Spørgsmålene skal handle om kommunale forhold og bør være af almen interesse for kommunens borgere.

Læs retningslinjer for spørgsmål til Kommunalbestyrelsen

Valg

Der er kommunalvalg hvert 4. år, hvor du kan stemme på det parti eller den politiker, du vil have i Kommunalbestyrelsen.

Alle, der kan stemme til kommunalvalget, kan også selv stille op til Kommunalbestyrelsen.

Se hvornår næste valg afholdes 

Gentofte Mødes

Du kan være med til at skabe Gentofte Mødes, som er en en-dags samtale festival, der arrangeres af Gentofte Kommune i samarbejde med frivillige foreninger. 

Læs mere om Gentofte Mødes 

 

Følg med

Du kan følge med i, hvad der sker i Gentofte Kommune på Facebook, i det husstandsomdelte blad Gentofte Lige Nu, og her på www.gentofte.dk under nyheder samt dagsordener og referater fra de politiske udvalg.

Læs Gentofte Lige Nu 

Læs dagsordner og referater