Gå til hoved indhold

Opgaveudvalg

Kommunens politikere arbejder sammen med borgerne i midlertidige opgaveudvalg om udvalgte emner. Se igangværende, kommende og afsluttede opgaveudvalg.

Igangværende opgaveudvalg

Kommende opgaveudvalg

Følgende opgaveudvalg forventes at gå i gang i 2023:

  • Fremtidens idrætsfaciliteter
  • New European Bauhause
  • Attraktiv arbejdsplads, fastholdelse og rekruttering

Følgende opgaveudvalg forventes at gå i gang i 2024:

  • Udvikling af bydelscentre
  • Ny skolevision
  • Ny dagtilbudsvision
  • Borgernes understøttelse af klimamålene

Afsluttede opgaveudvalg

Se alle afsluttede opgaveudvalg

Om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

En stor del af arbejdet i de faste politiske udvalg i Gentofte Kommune er flyttet over i en række midlertidige opgaveudvalg, hvor politikere, borgere og andre interessenter arbejder sammen om politikudvikling. Det er kommunalbestyrelsen, som beslutter udvalgenes emner og udpeger medlemmer.

Formålet med opgaveudvalgene er at styrke samarbejdet mellem lokalpolitikere og borgere og sikre optimale vilkår for innovativ og ressourceeffektiv udvikling i Gentofte Kommune.

Læs om den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune