Gå til hoved indhold

Ansøgning om kystbeskyttelse på Annasvej/Bengtasvej

Gentofte Kommune har modtaget ansøgning om ændring af kystbeskyttelse

Gentofte Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om ændring af kystbeskyttelse for enden af vejmatriklen på Annasvej/Bengtasvej, 2900 Hellerup. Ansøgningen gælder renovering af kystbeskyttelsen mod Øresund på matr. 7000di, Maglegård.

Gentofte Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi foretager derudover en screening ift. miljøvurdering (Lov om miljøvurdering LBK nr. 973 af 25/06/2020) og skal samtidig vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til kysthabitatbekendtgørelsen (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til Natur og Miljø senest den 9. september 2021.

Se ansøgningsmaterialet

Se ansøgningen

Se fotobilag, eksisterende forhold

Se fotobilag, høfte mod Øresund

Se fotobilag, luftfoto

Se kortbilag, afstand fra støttemur til naboer

Se kortbilag, højdekurver samt matrikelnumre

Se kortbilag, skitse af ny støttemur

Se kortbilag, søkort

Se kortbilag, teknisk grundkort

Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf.: 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk