Gå til hoved indhold

Strategi for fællesskaber for børn og unge

Kommunalbestyrelsen ønsker, at flere børn og unge oplever glæden ved at indgå i fællesskaber.

Om opgaveudvalget

Fællesskaber med forskellighed
I Gentofte Kommune ønsker vi, at alle børn og unge oplever glæden ved at deltage i fællesskaber, hvor de trives, udvikler deres kompetencer og udfolder deres potentialer. Strategi for fællesskaber for børn og unge anviser en tydelig fælles retning for fællesskaber i dagtilbud, skole og sociale institutioner, og den har en målsætning om at udvikle fællesskaber med forskellighed.

Kommunalbestyrelsen nedsatte i august 2015 opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge med mandat til at komme med forslag til en strategi for fællesskaber 2016 – 2020.

Udvalget har arbejdet med formulering af strategien frem til den endelige vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016.

”Fællesskaber er en styrke – forskellighed er et potentiale” angiver værdigrundlaget for fællesskaber for børn og unge og for arbejdet med fællesskaber. Økonomisk bevidsthed er et rammevilkår for strategien, og endelig angiver strategien kvalitet, nærhed og deltagelsesmuligheder som tre principper for udvikling af børne- og ungemiljøer. Realisering af strategien sker gennem tre prioriterede indsatsområder, som er:

Vi har tydeligt ansvar med klare roller, og vi samarbejder
Vi udvikler kompetencer til flerfagligt samarbejde
Vi har gode overgange med sammenhænge

Vedtaget i kommunalbestyrelsen 29. august 2015. 

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar