Akut sygeplejefunktion

De praktiserende læger kan henvise patienter, som har brug for akut sygepleje til den tværkommunale akutfunktion i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner.

AkutTeam logo

Akutfunktionen yder akut og specialiseret sygepleje til borgere i eget hjem, på plejecentre, midlertidige pladser og botilbud.

AkutTeamet består af sygeplejersker med særlige kompetencer inden for akut og specialiseret sygepleje. De står til rådighed døgnet rundt.

Målgruppe

Voksne borgere over 18 år med akut opstået, somatisk sygdom med behov for sygeplejefaglig udredning, observation, pleje og/eller behandling.

Eksempler på AkutTeamets opgaver

• Observation og vurdering (ABCDE)
• Sikker kommunikation med læge om observationsfund (ISBAR)
• Kapillære bed-side blodprøver; CRP, BS, Hgb, INR
• Undersøgelse af urin
• Prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse; herunder podning, urindyrkning og ekspektorat
• IV-behandling påbegyndt i hospitalsregi
• Venøse blodprøver (bl.a. infektions– og væsketal))
• Komplikationer og skift af diverse katetre og sonder
• Opbevaring og transport af medicin (udvalgte præparater med særlig frikommunehjemmel)
• Herudover kan akutfunktionen visitere og varetage alle andre sygeplejefaglige indsatser

Kontakt

Du kan som praktiserende læge kontakte AkutTeamet på:

Telefon 39 57 39 57

Telefonen er døgnbemandet.