Tilskud til oplysningsforbund

Gentofte Kommune yder undervisningstilskud og lokaletilskud til oplysningsforbund/aftenskoler der er godkendt som folkeoplysende foreninger i kommunen.

Retningslinjer for tilskud og bilag til brug for ansøgning om tilskud fremgår nederst på siden.

Ansøgningsfrister for indsendelse af ansøgninger om godkendelse som oplysningsforbund samt ansøgning om undervisningstilskud og lokaletilskud fremgår af sidste side af retningslinjen nederst på siden.

Ansøgninger sendes via mail til: Fritid@gentofte.dk

eller med post til

Kultur, Unge og Fritid
Att. Fritid
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund.