Gå til hoved indhold

Opstart af forening

I Danmark har vi foreningsfrihed, og alle kan til enhver tid danne en forening. Få hjælp og vejledning til at få det formelle på plads.

Undersøg om der allerede findes en lignende forening i nærheden

Inden du beslutter dig for at danne en ny forening, er det en god idé at undersøge, hvilke foreninger, der allerede findes i nærheden. Måske er der i forvejen en forening med det samme formål.

Få overblik over foreninger på Gentofte Fritidsportal

Lav vedtægter for foreningen

Det første du skal have styr på, er vedtægter for foreningen. Gentofte Kommune har lavet en skabelon, som du kan bruge til at udarbejde vedtægter. Skabelonen er målrettet til folkeoplysende foreninger, men kan bruges af alle.

Se en skabelon for vedtægter

Kommunen har også en vejledning om dannelse og godkendelse af folkeoplysende foreninger. Vejledningen beskriver processerne mere detaljeret.

Se vejledningen om dannelse og godkendelse af folkeoplysende foreninger

Har du brug for hjælp til at få lavet vedtægterne, kan du kontakte chefkonsulent Christian Madsen. Christian besvarer også andre spørgsmål vedrørende foreninger.

Er du i tvivl om vedtægterne er i orden, anbefales det, at du tager kontakt til Christian, inden den stiftende generalforsamling. Det kræver nemlig et større arbejde at ændre vedtægterne, efter de er vedtaget.

Christian Madsen:

Email: chm@gentofte.dk

Afhold stiftende generalforsamling

I danner formelt foreningen på den stiftende generalforsamling, hvor I vedtager foreningens vedtægter og vælger den første bestyrelse. Der er ingen regler for, hvordan man indkalder til og afholder en stiftende generalforsamling. Det er dog en god ide at få indkaldelsen ud til så mange som muligt. Det kan være med annoncer i aviser, på sociale medier osv.

Den stiftende generalforsamling bør drøfte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Præsentation og drøftelse af tankerne med foreningen og den formål.
  4. Drøftelse og vedtagelse af vedtægter.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor

Dirigenten styrer mødet og sørger for, at alle bliver hørt. Referenten skriver referat af de ting, der bliver besluttet.

CVR-nummer, Nemkonto og digital postkasse

Hvis foreningen vil søge om tilskud fra kommunen eller en anden offentlig myndighed, skal foreningen have et CVR-nummer, en Nemkonto og en digital postkasse. CVR-nummer og en digital postkasse er gratis, og kan oprettes på virksomhedernes digitale indgang til det offentliges hjemmeside.

Opret CVR-nummer

Læs om, hvordan du opretter din Digitalpostkasse

Begge dele kræver, at du logger ind med MitID, så du skal starte med at oprette en medarbejder signatur hos MitID.

Opret medarbejdersignatur hos MitID

Nemkonto skal du/I tale med jeres bank om at få oprettet.

Ansøg om godkendelse som folkeoplysende forening

Foreninger der er godkendte som folkeoplysende foreninger, har ret til at søge om kommunale tilskud og til at få lokaler stillet gratis til rådighed af kommunen. Hvis I ikke har disse behov, er der ikke nogen grund til at søge om godkendelse af jeres forening. Hvis I vil godkendes som folkeoplysende foreningen, skal I følge kommunes vejledning om dannelse og godkendelse af folkeoplysende foreninger nøje.

De vigtigste skridt i processen står her på siden, resten er beskrevet i vejledningen, som du finder her:

Vejledning om dannelse og godkendelse af nye foreninger.

Vejledning om krav til regnskab og revision.