Gå til hoved indhold

Talent- og eliteidræt

Er du særligt talentfuld? Så har vi ordninger, der støtter sammenhæng mellem talentudvikling, skole og uddannelse og kombinerer eliteidræt med et sundt ungeliv.

Overblik over tilbud til unge eliteudøvere

Gentofte Kommune er eliteidrætskommune og samarbejder med Team Danmark og ni idrætsforbund om at sikre de bedste vilkår for talentfulde idrætsudøvere mellem 13 og 21 år. Målet er, at skabe balance mellem uddannelse og sport. Her får du overblik over ordninger og tilbud.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte eliteidrætskonsulent Nanna Lykke Merrild fra Fritidsafdelingen i Gentofte Kommune.

Nanna Lykke Merrild:

Email: nalm@gentofte.dk

Tlf: 39 98 50 47

Læs mere om ordningen hos Team Danmark

Idrætsskole

Idrætsskolen er et tilbud til dig, der er særligt ambitiøs med din idræt. Tilbuddet er for elever i 7.-9. klasse og foregår på Bakkegårdsskolen.

Formålet med idrætsskolen er at hjælpe unge ambitiøse idrætsudøvere med at balancere mellem skole og sport. Idrætselever har de samme obligatoriske fag som de andre elever, men har morgentræning på skemaet to gange om ugen. Desuden tilbydes idrætselever kurser inden for sportspsykologi, skadesforebyggelse, vejrtrækning osv. Der er fast sparring med skolens idrætskoordinatorer, tilbud om fysioterapi og mulighed for fleksibilitet i hverdagen i forbindelse med træning og ture.

Idrætsskolen inddeler ikke idrætselever i rene idrætsklasser, men blander i stedet idrætselever med ikke-idrætselever. Hvis der er plads, er det også muligt at blive optaget i løbet af et skoleår på både 7., 8. og 9. årgang. Hvis du ønsker at ansøge uden for ansøgningsforløbet i foråret, skal du først og fremmest kontakte Bakkegårdsskolen og undersøge, om der er plads på årgangen. Hernæst skal du ansøge via ansøgningsportalen nedenfor.

Find mere information om idrætsskolen i folderen her

Læs mere om idrætsskolen på Bakkegårdsskolens hjemmeside

Se også film om idrætsskolen neden for.

Ansøgning

Du ansøger om optagelse via et ansøgningsskema.
Her skal du uploade to udtalelser. Den ene udtalelse skal være fra din nuværende skole og skal indeholde en beskrivelse af dit faglige niveau og dine personlige og sociale kompetencer (hvis du i forvejen er elev på Bakkegårdsskolen, kan du undlade udtalelsen og i stedet uploade et tomt dokument). Den anden udtalelse skal være fra din klub/træner og skal indeholde en beskrivelse af dit sportslige niveau, dit udviklingspotentiale og dine personlige og sociale kompetencer.

Ansøgningsskema til Idrætsskolen

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte Gentofte Kommunes eliteidrætskoordinator Stine Muldbak Andersen.

Email: smu@gentofte.dk
Tlf: 91 17 78 12

Idrætsordningen for ungdomsuddannelser

Vil du gerne i gymnasiet eller på HF samtidig med, at du fortsætter med at dyrke din idræt på eliteniveau? Så har du muligheden på Ordrup, Øregård og Gammel Hellerup gymnasier samt på Gentofte HF.

Der er mange forskellige muligheder, som du skal tage stilling til. Du kan vælge at søge optagelse som Team Danmark-elev eller idrætselev på Gentofte Ordningen på:

 • En toårig HF i almindelig klasse på Gentofte HF.
 • En treårig gymnasieuddannelse i almindelig klasse på Gentofte Ordningen eller som Team Danmark elev på de tre samarbejdende gymnasier.
 • En fireårig gymnasieuddannelse i almindelig klasse som Team Danmark elev på de samarbejdende gymnasier.
 • En fireårig gymnasieuddannelse i Team Danmark klasse med særligt tilrettelagt skema.

Find mere information om Idrætsordningen i folderen, som du finder her

Nedenfor kan du se en video om ordningen. Videoen indeholder ikke synstolkning, men er blot et alternativ til teksten om ordningen.

 

Du kan få mere information hos uddannelserne.

NB! Kontakt gymnasierne og HF for nye datoer vedrørende informationsaften og fyraftensmøde.


Ansøgning om optagelse på eliteidrætsordningen til Gentofte Kommune skal ske inden 9. januar via ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema til Gentofte Idrætsordning

Du skal ansøge om optagelse på din ønskede uddannelse inden 1. marts. Såfremt du bliver optaget på Gentofte Ordningen skal optagelsesbrevet uploades ansøgningen til gymnasiet.

Du kan søge om optagelse på www.optagelse.dk

Du er velkommen til at kontakte Gentofte Kommunes eliteidrætskonsulent Nanna Lykke Merrild.

Email: nalm@gentofte.dk

Tlf: 39 98 50 47

Talentudviklingsprojektet

Gentofte Kommune vil gerne give unge talentfulde idrætsudøvere bedre muligheder, både nationalt og internationalt.

Derfor arbejder vi målrettet med talentudvikling. I Talentudviklingsprojektet har vi plads til 15 unge der får undervisning, vejledning og økonomisk støtte. Projektet er et samarbejde mellem SIG - Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte og Gentofte Kommune.
Talentudviklingsprojektet er for udøvere fra både holdsport og individuelle idrætsgrene.

Læs mere om Talentudviklingsprojektet i den folder, du finder her

Optagelseskriterier

Du skal: 

 • Være under 21 år (og ikke fylde 21 år, det år du ansøger)
 • Være medlem af en idrætsforening i Gentofte Kommune
 • Være i den internationale eller absolutte nationale elite for din alder
 • Være et indlysende og særligt talent inden for din idræt
 • Være indstillet på at deltage fuldt ud i projektet

Hvordan indstilles talenter?

Idrætsforeninger fra Gentofte Kommune kan indstille deres talentfulde medlemmer til projektet. Bemærk, at det skal være ikke-kommercielle foreninger.

Du indstiller en kandidat via ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema til talentudviklingsprojektet


Ansøgningsfristen er 1. februar.


Ansøgningerne bliver behandlet af SIG's Talentudvalg, som består af fire medlemmer. Mindst et af Talentudvalgets medlemmer er medlem af SIG's bestyrelse, mens de øvrige er medlemmer fra forskellige foreninger, fordelt på hold- og individuelle idrætsgrene. Medlemmer af Talentudvalget kan ikke deltage i behandlingen af ansøgninger fra samme idrætsgren eller forening.

Projektet har i 2024 følgende deltagere:

 • Alexander Qvist, Gentofte Curling-Club
 • Andreas Brinck, Gentofte Volley
 • Caspar Frej Polczynski, Skovshoved Kajakklub - Kajakpolo
 • Cecilie Carøe Helmark, Gentofte Svømmeklub
 • Gustav Drejer Erichsen, SISU Basketball
 • Jacob Schmidt, Gentofte Curling-Club
 • Jakob du Plessis de Riechelieu, Hellerup fægteklub
 • John-Frederik Wolff, Hellerup Sejlklub
 • Jonathan Legart Qvist, Hellerup Kajak klub
 • Josefine Hylling Meyer Zebitz, Gentofte Svømmeklub
 • Kristoffer Bisgaard, Gentofte Volley
 • Nikolaj Liebach Bryde, Hellerup Kajak Klub
 • Noahwilliam Eliott Lucaz, Lyngby Udspringsklub
 • Otto Bille Reiler, Gentofte Badmintonklub
 • Sofie Karmann, Gentofte Badminton