Gå til hoved indhold

Tilskud til folkeoplysende foreninger og forbund

Folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund i Gentofte Kommune har ret til at modtage en række forskellige kommunale tilskud.

Medlemstilskud

Folkeoplysende foreninger med medlemmer under 25 år kan hvert år søge om medlemstilskud.
Medlemstilskud bliver udbetalt i marts/april og bliver beregnet på grundlag af foreningens kontingentopkrævning for medlemmer under 25 år det foregående år.

Læs om medlemstilskud i medlemstilskuds- og administrationsguiden

Administrationstilskud

Folkeoplysende foreninger med medlemmer under 25 år kan hvert år få tilskud til udgifter til administration, herunder udgifter til ansøgning om medlemstilskud og lokaletilskud.
Midlerne fordeles i forhold til antallet af medlemmer under 25 år i foreningerne.
Administrationstilskud bliver udbetalt hvert år i marts/april på grundlag af oplysningerne i foreningens regnskab for det foregående år.

Læs om administrationstilskud i medlemstilskuds- og administrationsguiden

Lokaletilskud

Foreninger, der ejer eller lejer deres lokaler, kan få tilskud til deres faktiske, afholdte og regnskabsførte udgifter til el, vand, varme, forsikring, vedligeholdelse samt rengøring og tilsyn.
Lokaletilskud bliver udbetalt årligt på baggrund af foreningens dokumenterede ansøgning.

Se lokaletilskudsguiden

Tilskud til oplysningsforbund

Gentofte Kommune yder undervisningstilskud og lokaletilskud til oplysningsforbund, der er godkendt som folkeoplysende foreninger i kommunen.