Fritidstilbud og foreninger

Gentofte Kommunes foreningsliv er rigt og varieret.

Børn til gymnastik

Afhængig af interesse kan man finde sammen med andre i f.eks. kunstforeninger, musikforeninger, film- og teaterforeninger, natur- og miljøforeninger, pensionist- og ældreforeninger, korsang, hobbybetonede foreninger, sociale og humanitære foreninger, sports- og idrætsforeninger, spejderorganisationer og kulturelle foreninger.

Du kan i Foreningsoversigten nederst på siden læse mere om de enkelte foreninger, herunder adresse, oplysninger om medlemmer og kontingent samt henvisning til eventuel hjemmeside for de enkelte foreninger. 

Desuden kan du læse mere om idrætskonsulenten, der evt. kan hjælpe dig med spørgsmål omkring foreningslivet i Gentofte Kommune.

Offentliggørelse af oplysninger om folkeoplysende foreninger
Folkeoplysningslovens § 35a fastsætter, at kommunen skal offentliggøre en fortegnelse over foreninger, som modtager tilskud eller anvises lokaler i henhold til folkeoplysningsloven. I Gentofte Kommune er disse oplysninger indarbejdet i vores foreningsportal, hvor du for hver enkelt forening kan se, om de er godkendt til at låne lokaler eller/og om de er godkendt til at modtage tilskud. Du kan finde oplysningerne ved at klikke for at komme til Foreningsportalen

Foreninger skal ifølge folkeoplysningslovens §29 aflægge regnskab for tilskud modtaget efter loven, og kommunens skal offentliggøre foreningernes regnskaber. I Gentofte Kommune udbetales tilskud bagudrettet på baggrund af de faktiske regnskabsførte udgifter og oplysninger om opkrævede kontingenter, som foreningerne har anført i deres regnskaber, og foreningernes ansøgningerne om tilskud er dermed samtidig regnskab for de udbetalte tilskud.

Klik her for at se hvilke tilskud kommunen i 2018 har udbetalt på grundlag af foreningernes regnskaber for 2017, er du interesseret i nærmere oplysninger om en eller flere foreninger kan du henvende dig til Fritid.

Nederst på siden kan du også læse vejledninger i, hvorledes man starter en forening i Gentofte Kommune og udarbejder foreningens vedtægter samt finde oversigten over udbetalte tilskud for seneste regnskab¨sår.