Lokalplanlægning

Lokalplaner bliver blandt andet udarbejdet for områder med ensartet karakter, fælles geografi eller på baggrund af specifikke anlægsprojekter.

Kommunal opgave

Gentofte Kommune er forpligtet til at udarbejde lokalplan, inden der gives tilladelse til et større byggearbejde. Kommunen har også en ret til på eget initiativ at udarbejde lokalplan, når der ønskes en planmæssig regulering af et område.

Lokalplaner fastlægger regler for anvendelse, bebyggelse, bevaring m.v. for den enkelte ejendom. Efter offentliggørelse af den endelig vedtagelse, er planen retligt bindende for grundejeren. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra lokalplanens bestemmelser.

Lokalplanlægning er en kommunal opgave, der forestås af Kommunalbestyrelsen og gennemføres efter regler fastlagt i planloven. 

Hvor finder jeg en bestemt lokalplan

Du kan få oplysning om hvilke planer, der gælder for en ejendom via Find planer via adressesøgning.

Søger du en bestemt lokalplan? Se listen over vedtaget lokalplaner.