Gebyrvejledning

Der opkræves gebyr efter tidsforbrug i forbindelse med sagsbehandlingen af byggeprojekter, som er omfattet af byggeloven.

Tandhjul

Gebyr

Der opkræves gebyr efter tidsforbrug i forbindelse med sagsbehandlingen.

Timeprisen for byggeprojekter, som er omfattet af byggeloven, er 760,- kr. 

For yderligere information se Bygningsreglementet 2018 §39 Byggesagsgebyr

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,