Gå til hoved indhold

Type af vejarbejde

  • Fortove

Seneste nyt om vejarbejdet

Fortovene på Tofthol Allé er planlagt gennemgået for evt. skader på fortovet i 2023, forud for planlagt nyt slidlag i 2024, sammen med de tilstødende veje. Endeligt omfang og plan for arbejdet vil fremgå her på hjemmesiden, når arbejdet er færdig projekteret.

Som forberedende arbejder er der kørt TV-inspektion på vejafvandingen brønde og stikledninger hvorefter de nødvendige reparationer og udskiftninger vil blive foretaget forud for fortovsrenoveringen.

Orienteringer