Gå til hoved indhold

Type af vejarbejde

  • Kørebaner
  • Fortove

Seneste nyt om vejarbejdet

Fortovet på Nybrovej fra Brogårdsvej til ca. rundkørsel ved Sognevej er planlagt renoveret i 2024, samtidig udskiftes den gamle betonkantsten på midterhellerne. Renovering af fortovene på Nybrovej påbegyndes primo 2. kvartal 2024 og forventes at være afsluttet medio 3. kvartal 2024.