Gå til hoved indhold

Børn og unge med handicap

Er du forælder til et barn med erhvervede eller medfødte fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, kan I blive visiteret til Gentofte Kommunes specialiserede tilbud.

Værd at vide

  • Gentofte Kommune har flere specialiserede tilbud målrettet børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der har brug for støtte, pleje, og behandling. 
  • For at blive visiteret til et tilbud kræves det, at der er truffet en myndighedsafgørelse om en foranstaltning.
  • Der er en række tilsynsmyndigheder, der fører tilsyn med Gentofte Kommunes specialiserede institutioner. Herudover har Gentofte Kommune som driftskommune et særligt ansvar for at drive og udvikle tilbuddene.

Spørgsmål og svar