Gå til hoved indhold

Tilladelse til ændring af kystbeskyttelse ved Sigridsvej 21

Gentofte Kommune har meddelt tilladelse til ændring af kystbeskyttelsen ved Sigridsvej 21, 2900 Hellerup

Gentofte Kommune har meddelt tilladelsen efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Tilladelsen gælder renovering og forhøjelse af kystbeskyttelsesmuren på matr.nr. 31gn, Gentofte.

Der er foretaget en screening i henhold til miljøvurdering (Lov om miljøvurdering LBK nr. 1976 af 27/10/2021) og der er vurderet, at projektet ikke kræver en miljøvurdering.

Det er desuden vurderet, at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering i henhold til kysthabitatbekendtgørelsen (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi kan oplyse, at projektet ikke vil finde sted i, eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

 

Læs tilladelsen

Læs tilladelsen

 

Yderligere oplysninger

Du kan få mere at vide om tilladelsen hos Natur og Miljø.

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk

Henvis venligst til sagsnummer GEO-2022-00467.