Gå til hoved indhold

Ansøgning om kystbeskyttelse på Sigridsvej 21

Gentofte Kommune har modtaget ansøgning om ændring af kystbeskyttelse.

Gentofte Kommune, Natur og Miljø, har modtaget ansøgning om ændring af kystbeskyttelse på Sigridsvej 21, 2900 Hellerup. Ansøgningen gælder forhøjelse af kystbeskyttelsesmuren mod Øresund på matr. 31gn, Maglegård.

Gentofte Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til Natur og Miljø senest den 30. september 2022.

Se ansøgningsmaterialet

Læs ansøgningen

Se billedmateriale

Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk