Gå til hoved indhold

Læringer fra coronatiden

Opgaveudvalget har undersøgt, hvordan erfaringerne fra Coronatiden kan bruges til at finde og forme nye løsninger inden for en række velfærdsområder.

Om opgaveudvalget

Opgaveudvalget ”Læringer fra Coronatiden” blev nedsat af Kommunalbestyrelsen i 2020.

Opgaven var at komme med anbefalinger til, hvordan erfaringerne fra Coronatiden kan bruges til at finde og forme andre og nye løsninger inden for en række velfærdsområder til gavn for borgerne i fremtiden. Erfaringerne med Corona strækker sig fra nedlukningen i marts 2020 og frem til, at COVID-19 ikke længere begrænser os.

Erfaringerne skulle primært hentes på følgende fem velfærdsområder:

 • Dagtilbud
 • Skole
 • Kultur, Unge og Fritid
 • Ældre
 • Beskæftigelse og erhverv

  Opgaveudvalget, der bestod af 5 politikere og 10 borgere, påbegyndte sit arbejde i første kvartal 2021 og afsluttede i fjerde kvartal 2021. Udvalget holdt 5 møder. Herudover blev der gennemført en borgerunderundersøgelse, hvor 2382 borgere deltog og en mini-camp i rådhushallen med ca. 95 deltagere, hvor opgaveudvalg, centrale medarbejdere, rådsrepræsentanter og andre borgere deltog i arbejdet med erfaringer og læringer fra Coronatiden i et fremtidsperspektiv. Endelig har fagchefer, Hovedudvalget og interesserede råd også fået mulighed for at komme med bemærkninger til udvalgets aflevering, som opgaveudvalget blev præsenteret for og behandlede på det sidste møde, hvor udvalget godkendte i fællesskab. 

  Resultatet af opgaveudvalgets arbejde er fem anbefalinger til ’En ny hverdag efter Corona’. Til hver anbefaling har opgaveudvalget beskrevet, hvordan der bør handles på hver enkelt anbefaling. De fem anbefalinger som opgaveudvalget har formuleret er:

 • Vi er sammen både fysisk og digitalt
 • Vi skaber rum til at være sammen
 • Vi fastholder mod til at eksperimentere
 • Vi bevarer gode hygiejnevaner
 • Vi understøtter relationer ved nye kriser

  Afsættet for anbefalingerne er de stærke erfaringer, vi står på sammen, og som opgaveudvalget har samlet i en ’Erfarings- og læringsopsamling, der giver indblik i, hvordan Corona har påvirket velfærdsområderne. Undervejs i arbejdet er der opstået en masse ideer, som er samlet i et idekatalog, der kan være med til at inspirere velfærdsområderne i arbejdet med implementeringen af opgaveudvalgets anbefalinger.

  Opgaveudvalgets aflevering ”Anbefalinger til en ny hverdag efter Corona” blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2021.

  Læs opgaveudvalgets anbefalinger, som ligger her på siden under "vil du vide mere".

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar