Gå til hoved indhold

Innovation i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har I opgaveudvalget om Innovation arbejdet på at øge innovationskraften i kommunen i samarbejde med borgere og politikere.

Om opgaveudvalget

Innovation betyder at omsætte idéer til praksis og skabe mere værdi, og derfor har opgaveudvalget selv forsøgt sig med denne arbejdsform.

Det er sket ved at opgaveudvalget på deres andet møde nedsatte 3 arbejdsgrupper, som hver har arbejdet med et konkret innovationsprojekt.

Med udgangspunkt i de erfaringer som opgaveudvalget har gjort sig undervejs i arbejdet med de konkrete projekter, er den politiske model udsprunget.

Den politiske model er en af opgaveudvalgets fire leverancer. Formålet med modellen er at øge innovationskraften, samskabelsesmuligheder og det digitale fokus i de politiske processer samt at bidrage til at gøre innovation til en naturlig del af det politiske arbejde.

Opgaveudvalget har udarbejdet fire leverancer, der er samlet i 3 dokumenter:

  • Politisk model (DIS-modellen)

  • Opsamling fra 3 innovationsprojekter

  • Læringsopsamling 

 

Vedtaget i kommunalbestyrelsen april 2018, punkt 8 side 12.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar