Gå til hoved indhold

Flere i arbejde eller uddannelse

Hvordan kan jobcentret hjælpe dimittender under 30 år, flygtningekvinder og ledige over 50 år til at komme hurtigere i arbejde?

Om opgaveudvalget

Opgaveudvalget anbefaler blandt andet en dimittendcafe og digitale guides med inspiration til jobsøgningen for de unge. Udvalget anbefaler endvidere et forløb for flygtningekvinder, hvor kvinderne trænes i og opkvalificeres til jobfunktioner i udvalgte brancher for på sigt at komme i et småjob. Endelig anbefaler opgaveudvalget, at jobcentret afdækker formelle og personlige kompetencer blandt de ledige over 50 år, at jobcentret faciliterer mødet mellem de ledige over 50 år og virksomheder med behov for en midlertidig, erfaren medarbejder, og at jobcentret skaber et netværk for de ledige, hvor de kan sparre med hinanden om jobsøgningen.

Flere af initiativerne vil ligeledes med fordel kunne tænkes på tværs og bruges til at hjælpe alle målgrupperne i arbejde.

 

Opgaveudvalgets arbejde påbegynde i 2. kvartal 2019 og afsluttede i 3. kvartal 2020.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar