Gå til hoved indhold

Et godt børne- og ungeliv

Børn og unge i Gentofte skal have gode muligheder. De skal trives, være trygge, lege, lære – og de skal høres. Få indblik i vores børnevision, vision og strategi for folkeskolerne og ungepolitik.

Vores fokus

I Gentofte Kommune arbejder vi for, at vores børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder – det gælder også børn, unge og familier i sårbare positioner.

Vi lægger vægt på at skabe sammenhæng og kontinuitet fra barnet overgår fra hjemmet til det første dagtilbud, fra dagtilbuddet til skolen og fra skolen til fritidslivet.

Vores vision for de mindste børn er, at de skal have et børneliv med tryghed, leg og læring.

Denne vision fortsætter på skoleområdet, hvor vi vil have en skole, der understøtter, at ethvert barn og enhver ung udnytter og udvikler sine ressourcer og sit potentiale maksimalt.

De unge i Gentofte skal være selvstændige, de skal høres og være med til at tage beslutninger, der vedrører dem. Samlet skal dette sikre et godt børne- og ungeliv.

Vil du vide mere?