Gå til hoved indhold

Budget 2024

Arbejdet med det kommende års budget er gået i gang og foregår i tre faser.

Budgetprocessen

Budgettet er en plan for, hvordan kommunens udgifter og indtægter skal fordele sig i det kommende regnskabsår. I Gentofte Kommune foregår arbejdet med budgettet i tre faser. Læs mere om faserne neden for.  

Forberedelsesfasen

Administrationen i Gentofte Kommune udarbejder hvert år en plan for, hvordan det kommende års budget skal udarbejdes. Planen godkendes i Kommunalbestyrelsen i foråret. 

Administrationen udformer herefter udkast til budgetforslag med udgangspunkt i:

  • teknisk administrative korrektioner til det fireårige budget (godkendes i Økonomiudvalget i maj)
  • den årlige økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) (offentliggøres i juni).

Udkast til budgetforslag sendes til orientering og inddragelse hos medorganisationen (på rådhuset, i kommunens institutioner, råd og nævn mv.).

I august får Kommunalbestyrelsen et overblik og status over kommunens økonomi.

Relevante dokumenter

Forslag til rammekorrektioner - overbliksnotat

Proces for udarbejdelse af budget 2024 og økonomisk politik

1. behandling af budgettet

Administrationen forelægger forslag til budget for det kommende år for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til 2. behandlingen af budgettet har alle partierne mulighed for at komme med ændringsforslag til administrations budgetforslag.

2. behandling af budgettet og vedtagelse

Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget tager stilling til eventuelle ændringsforslag.

Budgettet godkendes endeligt i oktober af Kommunalbestyrelsen og bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Se også