Genvejsmenu

Grøn strukturplan

Gentofte er en attraktiv og grøn kommune beliggende ved kysten - med grønne værdier skabt gennem årtier af fremsynede personer og ildsjæle, der har sikret den grønne profil, som kendetegner kommunen. Grøn strukturplan skal være med til at bevare og beskytte denne grønne profil og udbygge den i fremtiden.

Billede af Ellemosen 230x230

Med udarbejdelsen af Grøn Strukturplan ønsker Gentofte kommune at tydeliggøre de rekreative værdier og fysiske sammenhænge, der er mellem byrum og grønne områder. Planen beskriver rammerne for den overordnede planlægning og de potentielle udviklingsmuligheder for en sammenhængende grøn struktur for Gentofte Kommune.

Med Grøn Strukturplan styrkes indsatsen for at bevare kommunens grønne karakter og udvikle de kvaliteter, som kommunens kulturhistorie, grønne områder og veje rummer.

Gentofte kommune ønsker at sikre tilgængeligheden til kommunens grønne anlæg og naturområder. Adgangen er med til at forbedre borgernes sundhed og livskvalitet, ved at give mulighed for motion, rekreation og naturoplevelser.

I planen vurderes alle grønne og blå områders potentiale isoleret og i sammenhæng. Fælles for områderne er, at de på forskellige måder skaber værdi for borgerne, og samtidig er levested for vilde dyr og planter.

 

Se Grøn Strukturplan 

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,