Gå til hoved indhold

Sænk trafikstøjen

Gentofte Kommune arbejder på flere niveauer for at sænke trafikstøjen i kommunen. Her kan du følge med i arbejdet og læse mere om, hvordan du selv kan mindske generne.

Trafikstøj i Gentofte Kommune

Titusindvis af biler passerer hver dag igennem Gentofte Kommune via de store indfaldsveje til København.

Antallet af biler stiger og stiger – og det samme gør den støj, der følger med. En af de største indfaldsveje er Helsingørmotorvejen. Med 6 km skærer den midt gennem Gentofte Kommune. Det betyder, at en stor del af Gentofte Kommunes borgere er stærkt plaget af trafikstøj, der har betydning for trivslen - og for nogen også for deres sundhed.

Vores fokusområder

Arbejdet med at reducere støjen er en kompleks og tidskrævende opgave, der kræver vedholdenhed og tålmodighed. Gentofte Kommune har som mål at reducere antallet af boliger belastet med støj. Kommunen arbejder bl.a. med:

 • Bæredygtig mobilitet med fokus på at styrke cyklisme, fremme elbilisme, skabe sammenhæng mellem transportformer herunder kollektiv trafik, udnytte automatisering og understøtte deling af køretøjer
 • Trafiksanering
 • Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt
 • Støjreducerende løsninger på facader i forbindelse med kommunale om- og nybygninger
 • Krav i lokalplanlægningen
 • Dialog med staten om hastighedsnedsættelse og etablering af yderligere støjafskærmning langs motorvejene  

Indsatser for at reducere trafikstøj

 • Afholdt STØJ LAB den 11. maj

  Den 11. maj 2022 deltog 60 borgere og politikere i det første STØJ LAB, hvor der blev arbejdet med fire temaer til at nedbringe støjen. Du finder opsamling og præsentationerne fra dagen længere nede på siden.

  På baggrund af STØJ LAB vil forvaltningen arbejde på et oplæg til de to politiske udvalg (Byplanudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget), som de kan drøfte på deres møder i starten af august.

 • Lavere fartgrænse på Lyngby Omfartsvej

  Status 13. september 2022:
  For at aflaste støjplagede borgere har kommunen sammen med Lyngby Taarbæk kommune fået politiets tilladelse til at nedsætte hastigheden på Lyngby Omfartsvej fra 90 km/t til 70 km/t på strækningen. De lavere hastighedsgrænser forventes at give en lille, men hørbar reduktion i vejstøjen på ca. 3 dB. Gentofte Kommune havde oprindelig søgt om at sænke farten til 60 km/t, som havde betydet en reduktion på ca. 5 dB.

 • Gentofte med i Silent City

  Vejstøj er et problem på tværs af kommunegrænser. Derfor er Gentofte Kommune med i Silent City, hvor vi sammen med 10 andre hovedstadskommuner og Region Hovedstaden arbejder for at sætte fokus på problemerne med trafikstøj. Silent City arbejder både med at påvirke beslutningstagere (fx folketing), offentlig meningsdannelse, kompetenceudvikling og driver et Living Lab, hvor vi i praksis tester innovative løsninger på trafikstøj. 

  Se mere på Silent City's hjemmeside

Flere indsatser for at reducere trafikstøj

 • 50 km/t på Tuborgvej

  Hastigheden på Turborgvej er i februar 2022 nedsat fra 60 Km/t til 50 km/t for at mindske støjgenerne.

 • Forsøgsordning om hastighedsnedsættelse

  Gentofte Kommune har netop ansøgt om at deltage i Vejdirektoratets forsøgsordning, der gør det muligt at nedsætte hastighedsgrænsen fra 50 km/t til 40 km/t i tættere bebygget område uden først at skulle ansøge politiet om tilladelse.

   

 • Arbejder for at nedsætte hastighed på Helsingørmotorvejen

  Støjen fra Helsingørmotorvejen fylder for meget i Gentofte Kommune. Derfor har kommunalbestyrelsen bedt Vejdirektoratet om at nedsætte hastighedsgrænsen fra 90 km/t til 60 km/t. 
  Den 26. april modtog Kommunen svar fra Vejdirektoratet om, at det ikke vurderes trafikalt hensigtsmæssigt at ændre den eksisterende hastighedsbegrænsning på 90 km/t. Vi vil fortsætte arbejdet for at en hastighedsnedsættelse kan blive en realitet.

Trafikstøj på Bernstorffsvej

Over 3.000 boliger i kommunen er plaget af trafikstøj. Morten Hilstrøm bor i en af de boliger. Se nedenstående video om, hvordan Morten og hans familie dagligt generes af trafikstøjen fra Bernstorffsvej.

Spørgsmål og svar om trafikstøj

Gentofte Kommunes støjhandlingsplan

Gentofte Kommune har udarbejdet en handlingsplan for vejstøj. Støjhandlingsplan dækker perioden fra 2021 til 2026 og er baseret på en støjkortlægning af vejene i kommunen udført af Sweco Danmark A/S.

Kortlægningen er beregnet på baggrund af seneste foreliggende tal (2017) over trafiktal fra Vejdirektoratet suppleret med trafiktal fra Gentofte Kommune. Kortlægningen viser antallet af boliger og personer, belastet med et støjniveau højere end Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 dB.

Gå til støjhandlingsplan

Materiale fra STØJ LAB den 11. maj

Den 11. maj 2022 mødtes 60 borgere og politikere i det første STØJ LAB, hvor der blev arbejdet med fire temaer til at nedbringe trafikstøjen i Gentofte Kommune.

Nedenfor kan du hente præsentationer og videooptagelser fra arrangementet. Bemærk, webtilgængelige versioner kan bestilles ved at sende en mail til Mette Svendsen på mailadressen mesv@gentofte.dk 

Program fra STØJ LAB den 11. maj

Opsamling fra STØJ LAB den 11. maj 

COWI's præsentation på STØJ LAB

FORCE Technology præsentation på STØJ LAB

Gentofte Kommunes præsentation på STØJ LAB


Video af COWI's præsentation ved Louise Rebien Villefrance

Video af FORCE Technology's præsentation​ ved Jens Oddershede​