Gå til hoved indhold

Byens rum – rammer om fællesskaber

Inspiration og forslag til, hvordan eksisterende og nye rum i byen skal indrettes, for at de også i fremtiden kan fungere som rammer om fællesskaber og gode oplevelser for alle.

Om opgaveudvalget

Brugen af byens rum ændrer sig over tid, og byrummene tilpasses løbende til brugernes behov. Nye grupper af brugere opstår, andre grupper får ændrede behov. Byens rum er for alle og skal samlet set kunne tilfredsstille en bred vifte af forskellige behov.

Opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber har gennem feltstudier, inspirationsoplæg og drøftelser undersøgt, hvordan forskellige typer af byrum fremtræder og fungerer, og hvad der har betydning for, at de kan danne rammer om fællesskaber ud fra overvejelser om, HVORDAN vi er sammen ,og HVAD vi er sammen om.

Udvalget har formuleret 8 principper for indretning af nuværende og fremtidige byrum, som er væsentlige for byrummenes anvendelse og for opnåelse af gode oplevelser og livskvalitet. Alle principperne skal ikke bruges alle steder, men anvendes der, hvor de giver mening – et eller flere af principperne i forhold til et givent byrum.

Til hvert af de 8 principper er givet eksempler på tiltag, som kan bruges til at udvikle og fremme brugen af byrummene.

Anbefalingerne til principper og tiltag kan tjene både til inspiration og som værktøj for borgere, foreninger, kommunen og alle andre, der ønsker at udvikle byens rum, så de danner gode rammer om fællesskaber nu og i fremtiden.

I forlængelse af anbefalingerne redegøres der i et idekatalog for, hvordan der kan kommunikeres om dem, og hvordan de kan tages i anvendelse.

Undervejs i opgaveudvalgets arbejde er der opstået en række konkrete idéer til udvikling af byrum, som ligeledes anføres i idékataloget.

Opgaveudvalget har arbejdet fra april 2021 til oktober 2021. Udvalgets anbefalinger blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 13. december 2021.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar