Gå til hoved indhold

Info

I uge 38 udfører vi slidlagsarbejder på cykelstien på Strandvejen fra Jægersborg Allé til Tranegårdsvej i begge sider. Arbejdet omfatter affræsning af eksisterende slidlag og udlægning af nyt slidlag.

Fortovene på Strandvejen 126 og 128 skal renoveres efter gravearbejder. Arbejdet starter i juni 2022. Det forventes afsluttet ultimo august 2022. 

På Strandvejen, strækningen mellem Skovshovedvej og Teglgårdsvej, bliver der lagt nyt slidlag på kørebanen. Renoveringen foregår fra den 27. juni til den 8. juli 2022. 

Under renovering af kørebanen, blev der observeret hul på hovedkloakken, derfor er der en mindre strækning inkl. p-plads ved nr. 309/311 som afventer at reparationerne er foretaget, herefter vil denne strækning også blive renoveret.

Orienteringer

Hvis du vil vide mere om hvornår arbejdet foregår, og hvad det betyder for dig, så kan du læse vores orientering til borgerne i området. 

Læs orienteringen om fortovsrenovering

Læs orientering om kørebanerenovering