Gå til hoved indhold

Type af vejarbejde

  • Kørebaner

Seneste nyt om vejarbejdet

Lyngby Omfartsvej lukkes i de hurtiggående spor (2. spor) i begge retninger i perioden fra 11. marts til 5. april 2024.

Sporene lukkes af trafiksikkerhedsmæssige årsager i forbindelse med, at toppen af autoværnet afmonteres for nærmere undersøgelser af vejafvandingen, som er placeret inden for autoværnet, og de vejafvandingsbrønde, der er placeret yderst i det hurtige spor. Der udføres både spuling af hovedledning og stikledninger forud for TV- inspektion af ledningerne.

Samtidig vil også vejbelysningens elinstallationer, som ligger i midten mellem det syd- og nordgående spor, blive undersøgt og der vil ske mindre reparationer på dele af Vintapperbroen som med fordel kan udføres under lukningen.

Arbejderne er forudgående undersøgelser før udskiftning af autoværnet, nyt slidlag og kørebanemarkering. Arbejdet koordineres med Gentofte Kommunes og Vejdirektoratets brorenoveringer i løbet af 2024.

Vi beklager de gener, som arbejderne medfører for trafikken, men vi håber på forståelse for arbejderne og de personer der er på arbejdsstedet, så det endelige resultat bliver til glæde for alle.

Orienteringer