Gå til hoved indhold

Type af vejarbejde

  • Fortove

Seneste nyt om vejarbejdet

Fortovene på Juliusvej er planlagt renoveret i 2023. Endeligt omfang og plan for arbejdet vil fremgå her på hjemmesiden, når arbejdet er færdig projekteret.

Som forberedende arbejder er der kørt TV-inspektion på vejafvandingen brønde og stikledninger hvorefter de nødvendige reparationer og udskiftninger vil blive foretaget forud for fortovsrenoveringen.

Orienteringer

Du kan læse mere om vejarbejdet i vores orienteringsbrev til borgerne i området.

Orientering 5 om fortovsrenovering på Juliusvej

Orientering 4 om fortovsrenovering på Juliusvej

Orientering 3 om fortovsrenovering på Juliusvej

Orientering 2 om fortovsrenovering på Juliusvej

Orientering 1 om fortovsrenovering på Juliusvej