Gå til hoved indhold

Type af vejarbejde

  • Fortove

Seneste nyt om vejarbejdet

Fortovene på Emmasvej er planlagt renoveret i 2023. Endeligt omfang og plan for arbejdet vil fremgå her på hjemmesiden, når arbejdet er færdig projekteret.

Som forberedende arbejder er der kørt TV-inspektion på vejafvandingen brønde og stikledninger hvorefter de nødvendige reparationer og udskiftninger vil blive foretaget forud for fortovsrenoveringen.

I forbindelse med fortovsrenoveringen vil der blive anlagt plantebede på hjørnerne, så der skabes en grøn ramme, som kan give en positiv oplevelse for de mange trafikanter og beboere på både Høeghsmindevej, Emmasvej og Østerkildevej.