Gå til hoved indhold

Type af vejarbejde

  • Fortove

Seneste nyt om vejarbejdet

Fortovene på Baunegårdsvej fra Bernstorffsvej til Gisselfeld Allé og evt. del ud for P-plads er planlagt renoveret i 2023 og 2024. Endeligt omfang og plan for arbejdet vil fremgå her på hjemmesiden, når arbejdet er færdig projekteret.

Som forberedende arbejder er der kørt TV-inspektion på vejafvandingen brønde og stikledninger hvorefter de nødvendige reparationer og udskiftninger vil blive foretaget forud for fortovsrenoveringen.