Gå til hoved indhold

Telefonnummer

Beskrivelse

Nextjob tilbyder en bred vifte af tilbud til mennesker med særlige behov, der har brug for hjælp og støtte til at komme i uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Vi arbejder målrettet på at styrke og udvikle vores borgeres faglige og sociale kompetencer, så de får flere og bedre individuelle valgmuligheder i forhold til uddannelse og job.

Nextjobs tilbud henvender sig til unge og voksne i alderen 16 år og opefter med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, sindslidelser og sociale problemer.

STU Nextjob
Til dig, der er mellem 16-25 år og ikke kan gøre brug af de gængse ungdomsuddannelser, tilbyder vi en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse; STU Nextjob, som er arbejdsmarkedsrettet og med op til 15 elever.

Afklaring og udvikling af arbejdsevne
Til dig med særlige behov, der skal have afklaret og udviklet din arbejdsevne for at komme tættere på arbejdsmarkedet, tilbyder vi individuelle afklaringsforløb. Vi vurderer dine personlige, faglige og sociale ressourcer og arbejder med at udvikle din arbejdsevne.

Formidling af job
Er du tilkendt et fleksjob eller har førtidspension og ønsker et job med løntilskud, kan vi hjælpe dig med at få et job på særlige vilkår.

Støttet beskæftigelse
Vi har fire små virksomheder, hvor du kan arbejde med pædagogisk støtte; en café, et gartnerteam, en genbrugsbutik og et pedelteam. Målet er, at du udvikler dine kompetencer, så du på sigt kan komme videre i et job uden for de støttede rammer. Der er jobcoaches tilknyttet de fire virksomheder, som støtter dig i arbejdet og sørger for, at du udvikler dig.

Fysiske rammer
Nextjob er en del af Job- Aktivitet- og Kompetencecenteret i Gentofte. Størstedelen af Nextjobs tilbud ligger på Sandtoften i Gentofte, mens de øvrige ligger i nærområdet

Åbningstider

Mandag - Fredag 8.00-15.00

Leder

Camilla Birch Johansson