Gå til hoved indhold

Job- Aktivitets- og Kompetencecentret

Sandtoften 3-7
2820 Gentofte

Telefonnummer

Beskrivelse

Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) i Gentofte Kommune tilbyder STU, kompetenceudvikling, aktivitets- og samværstilbud, støttet og beskyttet beskæftigelse, snoezelen samt ergo- og fysioterapi til mennesker med særlige behov fra 16 år og opefter.

På JAC tror vi på, at alle kan udvikle sig og lære nyt, uanset funktionsniveau. Derfor arbejder vi hver dag med at skabe rammer for læring og udvikling hos alle borgere, uanset tilbud.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
Vi har en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for op til 15 elever, ”STU Nextjob”, til dig med særlige behov, der er mellem 16-25 år, og som ikke kan gøre brug af de gængse ungdomsuddannelser.

Aktivitets- og samværstilbud
JAC har otte aktivitets- og samværstilbud, hvor alle borgere får tilbudt individuelle læringsforløb og fokus er på personlig udvikling, social træning og livskvalitet.

Beskyttet beskæftigelse
JAC har fem tilbud om beskyttet beskæftigelse, hvor du arbejder som på en almindelig arbejdsplads med fx snedkerarbejde, montageopgaver, vævning og syning. Vi har også et medieværksted, hvor du kan arbejde med film, foto og layout. I vores tilbud Vintappergården er der også fokus på din sundhed bl.a. med daglig motion. Derudover samarbejder flere af vores tilbud med IKEA i Gentofte, hvor vi tilbyder støttet beskæftigelse i grupper. I alle vores beskyttede beskæftigelsestilbud får du den nødvendige pædagogiske og faglige støtte i arbejdet.

Støttet beskæftigelse
Vi har fire små virksomheder; en café, et gartnerteam, en genbrugsbutik og et pedelteam, hvor du kan arbejde med støtte fra jobcoaches.

Afklaringsforløb og jobformidling på særlige vilkår
Derudover tilbyder vi arbejdsevneafklaring, kompetenceudvikling og formidling af job på særlige vilkår i vores særlige afdeling Nextjob.

Unikke sanseoplevelser
Vi har et Snoezelhus, der tilbyder sansestimulerende oplevelser, som kan være med til at afhjælpe eventuelle sanseproblemer.

Specialiseret fysioterapi og ergoterapi
Endelig rummer JAC et Center for specialterapi, der yder fysioterapi og ergoterapi specielt målrettet mennesker med særlige behov og andre med varig nedsat funktionsevne.

JAC har omkring 180 pladser til borgere i beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter henholdsvis Lov om social service § 103 og § 104. De forskellige dagtilbud er placeret på seks forskellige adresser.

Fysiske rammer
JAC’s dagtilbud ligger alle i Gentofte Kommune. Størstedelen af tilbuddene ligger på Sandtoften 3-7 i Gentofte. De øvrige ligger i nærområdet.

Åbningstider

Mandag - Fredag 8.00-15.00

Leder

Ann-Christina Matzen Andreasen