Gå til hoved indhold

Boligerne ved Grønningen

Bank-Mikkelsens Vej 8 A
2820 Gentofte

Telefonnummer

Beskrivelse

I 2019 åbnede Boligerne ved Grønningen på Bank-Mikkelsensvej 8a, hvor der er plads til 24 borgere.

Boligerne ved Grønningen er et botilbud efter ABL § 105 stk. 2 / med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og Aktivitetstilbud efter SL § 104.

Målgruppen er voksne borgere i alderen fra 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, autismespektrumforstyrrelser og synshandicap.

Alle tilknyttede borgere har behov for døgndækning samt hjælp og støtte til alle dagligdagens funktioner.
Nogle af borgerne har behov for individuelle og personlige hjælpemidler. Enkelte borgere er kørestolsbrugere.

Åbningstider

Døgnåbent

Leder

Lizette Rohde Madsen