Gå til hoved indhold

Indberetninger i whistleblowerordning i 2022

Det følger af lovgivningen om whistleblowerordningen, at arbejdspladser med ordningen mindst én gang årligt giver en status på modtagne indberetninger. Se status for 2022.

Status på indberetninger i 2022

Kommunalbestyrelsen blev i foråret 2023 orienteret om status for samtlige modtagne indberetninger.

Kommunen har i alt modtaget otte indberetninger og alle indberetningerne er videresendt til rette modtager, fordi de faldt uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde.

Årsagerne til videresendelse var eksempelvis, at de enten vedrørte andre myndigheders kompetenceområder, at emnet ikke faldt ind under whistleblowerordningens sagsområder eller at indberetter var en borger.

Whistleblowerordningen vejleder indberetteren om, at henvendelsen falder udenfor anvendelsesområdet for whistleblowerordningen, og henviser til rette modtager af henvendelsen, fx en anden afdeling i kommunen eller en anden myndighed.

Whistleblowerordningen videresender til rette afdeling i kommunen, hvis indberetningen er anonym eller indberetter er indforstået med, at henvendelsen videresendes.

Læs også